ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

Η Ανοησία του Διπλού Νομίσματος
Monday
07/11/2016
01:24 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος Σπ. Στάλιας
0

2plonomisma

6 Νοε. 2016

Σπύρος Στάλιας, Οικονομολόγος Ph.D

Ας υποθέσουμε ότι κυκλοφορεί και ένα παράλληλο νόμισμα στη χώρα.

Το ένα, το ευρώ, μας λέει ότι για να έχει ανάπτυξη η χώρα, θα πρέπει να μειωθεί το μοναδιαίο κόστος εργασίας.

Το μοναδιαίο κόστος εργασίας μας δίνει ο τύπος (δεδομένο το ευρώ) = Μ/ΠΕ, , όπου Μ μισθοί και ΠΕ η παραγωγικότητα της εργασίας.

Πάμε τώρα στην πρακτική αριθμητική. Αν ο ρυθμός αύξησης των μισθών είναι μεγαλύτερος από την παραγωγικότητα της εργασίας (ΠΕ) το μοναδιαίο κόστος εργασίας θα αυξηθεί και αντιθέτως.

Συνεπώς με βάση τα μνημόνια, η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, για να γίνει το έθνος εξαγωγικό, πρέπει να κοπούν δραστικά οι μισθοί, με την υπόθεση ότι ο παρανομαστής, παραγωγικότητα της εργασίας, είναι σταθερός.

Αυτό είναι το υπόδειγμα Τρόικας, ΕΚΤ, ΕΕ, Σύριζα, ΚΚΕ, ΧΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ ασχέτως της ρητορικής τους.

Το άσχημο με αυτούς είναι ότι η παραγωγικότητα της εργασίας δεν είναι σταθερή και έτσι η λιτότητα δεν έχει επιτυχία και δεν θα έχει ΠΟΤΕ.

Τώρα, σε αυτή την χώρα που έχει το ευρώ ως εθνικό νόμισμα, υποδεικνύουν μερικοί, να θέσουμε σε κυκλοφορία και ένα δεύτερο νόμισμα με ιδιότητες που ποικίλουν από σενάριο σε σενάριο.

Όταν αυτά δεν διευκρινίζονται πάμε σε ξεκάθαρες μορφές για να κατανοήσουμε τα πράγματα στην ουσία τους.

Η βάση είναι ότι θα έχουμε ένα Νέο Νόμισμα, εφεξής ΝΝ, μαζί με το ευρώ, το όποιο θα διακυμαίνεται σε σχέση με το ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ξεκινάμε αλλιώς.

Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία ΠΣΙ=ε*Τε/Τ, όπου ε η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία (ΟΣΙ) μεταξύ ΝΝ και ευρώ, Τε το ελληνικό επίπεδο τιμών αποτιμημένο σε ευρώ, Τ το ελληνικό επίπεδο τιμών αποτιμημένο σε Ν.

Άρα η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ΠΣΙ θα είναι ο λόγος των τιμών των προϊόντων ευρώ (για τα οποία δηλαδή χρειάζεται να δαπανήσουμε ευρώ) που μετράται σε ΝΝ (ε*Τε) προς τις τιμές των προϊόντων που μετρώνται με το ΝΝ (για τα οποία δηλαδή χρειάζεται ή αρκεί να δαπανήσουμε ΝΝ).

Προσοχή, όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πάμε λοιπόν τώρα ξανά στην πρακτική αριθμητική με λίγη προσοχή.

Ας υποθέσουμε ότι Τ=10ΝΝ, και Τε=8 ευρώ και ε=1, 60 (δηλαδή με 1,60ΝΝ αγοράζεις 1 ευρώ). Σε αυτή την περίπτωση η ΠΣΙ =(1,60×8)/10=1.28.

Άρα τα 8 ευρώ μεταφράζονται σε 12,80 ΝΝ και τα ευρώ προϊόντα, δηλαδή τα προϊόντα αυτά που μέσα στην Ελλάδα θα παράγονται με ευρώ, θα είναι ακριβότερα από εκείνα που θα παράγονται με ΝΝ κατά 28%.

Θαυμάσια!!

Πάμε λίγο πιο κάτω.

Μια αύξηση του ΠΣΙ μπορεί να επέλθει είτε από μείωση του ε, (ΟΣΙ), είτε να αυξηθεί ο όρος Τε σε σχέση με το Τ.  Σε αυτή την περίπτωση αυξάνονται οι εξαγωγές μας και μειώνονται οι εισαγωγές μας.

Ένα τελευταίο.

Αυτοί που θα παράγουν με ευρώ για να ανταγωνιστούν αυτούς που θα παράγουν με το ΝΝ, θα πρέπει να βλέπουν μόνο τον λόγο Τε/Τ, με άλλα λόγια να μειώνουν τους μισθούς, ενώ αυτοί που παράγουν με ΝΝ έχουν όπλο το ε.

Εδώ τέλειωσα.

Πάμε για καταστροφή της χώρας.

Η ψύχραιμη παρατήρηση, με εφόδιο τα υψηλά μαθηματικά της πρακτικής αριθμητικής, μας επιτρέπει να πούμε ότι είναι ανόητοι αυτοί οι εισηγητές του διπλού νομίσματος, να πούμε στους ευρωλιγούρηδες ότι είναι τυφλοί και αμετανόητοι μετά από 7 χρόνια μνημονίων και ότι η χώρα θα πρέπει να οδηγηθεί άμεσα στο Εθνικό της Νόμισμα αλλιώς καταστρεφόμαστε καθημερινά.

spyridonstalia@hotmail.com

Comments

Comments are closed.