ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

Η «αρχιτεκτονική της Λισαβόνας» και οι Ευρωεκλογές
Thursday
09/05/2019
01:29 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος Λισαβόνα Πέτρ. Μηλιαράκης
0

του Πέτρου Ι. Μηλιαράκη, 8 Μαίου 2019

 

Με αφορμή τη κρίση, που το παλαιό πολιτικό σύστημα επιφύλαξε κυρίως από τις αρχές του 2010 για την Ελλάδα, και με αφορμή τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 , ας ασχοληθούμε επιγραμματικώς με τα παρακάτω:

το «κοινοτικό» και ήδη «ενωσιακό κεκτημένο», κινείται σ’ ένα ιδιόμορφο εκκρεμές, όπου στο ένα άκρο αναγορεύεται ως έννομο αγαθό η ελεύθερη αγορά και στο άλλο άκροαναγορεύεται ως έννομο αγαθό η κοινωνική συνοχή. Έτσι καταλείπεται «ενδιάμεσο πεδίο» ώστε η εκάστοτε άρχουσα ιδεολογία να επιβάλει τις πολιτικές και τα συμφέροντα που υπηρετεί, υπερασπιζόμενη τη νομιμότητα των επιλογών της. Ασφαλώς στην παρούσα ιστορική φάση, κυρίαρχο είναι το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού και ως εκ τούτου το εκκρεμές «στάθμευσε» στο «άκρο της ελεύθερης αγοράς»

· περί του: SixPack– TwoPack- «Ευρώ +»

Η βάση δε του «όλου συστήματος» είναι επαρκώς θεμελιωμένη μέσα από τις αυστηρές επιταγές της Οικονομικής Διακυβέρνησης.

Αξιοπρόσεκτο είναι δε ότι ενώ στο υψηλό επίπεδο των Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) γίνεται λόγος για τις δεσμεύσεις του πακέτου Six Pack(1) και του πακέτου Two Pack(2), παραδόξως στον πολιτικό λόγο στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτη (!) αυτή η αναφορά και «ορολογία» , ως εάν να αγνοούνται πλήρως οι σχετικές δεσμεύσεις, παρά που αφορούν στην Οικονομική Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(more…)