ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

Αυτά έμαθα στην Πολωνία που σπούδασα … Αξίωμα 1!!!!
Wednesday
23/11/2022
07:38 GMT+2
Κείμενα Γνώμης ΕΝΕΡΓΕΙΑ Νίκ. Στεφανής
0

_.

 

 

 

 

Νικ. Στεφανής, 20 Νοεμβρίου 2022

 

 

 

 

 

 

Για να υπάρξει αέναη ανάπτυξη, απασχόληση και ευημερία, απαιτείται ενεργειακή αυτάρκεια, στο βαθμό που μπορεί αυτό να υλοποιηθεί.

Με άλλα λόγια, αν από τον λιγνίτη μας μπορούν να καλυφθούν οι ηλεκτρικές ενεργειακές μας ανάγκες για τα επόμενα 60 χρόνια κατά 70%, τις μονάδες παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη δεν τις κλείνεις, αντιθέτως τις χρησιμοποιείς και τις βελτιώνεις, για να έχεις και επάρκεια ενέργειας και καθαρό περιβάλλον.

Αν υπάρχουν κοιτάσματα αερίου ή πετρελαίου στη χώρα μας, σπεύδει η χώρα, χωρίς καθυστέρηση, να τα εξορύξει και να τα εκμεταλλευτεί και ξεχνά τους ύποπτους ευαίσθητους πράσινους που φοβούνται δήθεν ότι οι θάλασσές μας θα γίνουν κόλπος του Μεξικού, κόλπος που όμως έχει και πετρέλαιο αλλά και υψηλότατο τουρισμό.

Τι άλλο μας λέει η ιστορία. Η ύφεση που δημιουργήσαν με την ενεργειακή πείνα (απολιγνιτοποίηση )και πληθωρισμό , τις μειωμένες κρατικές δαπάνες, τους ελάχιστους μισθούς και γενικά την λιτότητα , οδηγεί σε ύφεση, ανεργία, γενοκτονία και θέτουν σε κίνδυνο και την κουτσή Δημοκρατία που έχουμε και τις αξίες του Πολιτισμού.

Τέλος καμία άλλη πηγή ενέργειας δεν πρέπει να μην μελετηθεί και εξεταστεί, ακόμα και να χτίσουμε με τους Γάλλους πυρηνικούς σταθμούς.

 

 

Πηγή: oataktos.wordpress.com

 

 

Το θέμα εἶναι ἄκρως ἀνησυχητικόν…
Tuesday
08/11/2022
00:54 GMT+2
Κείμενα Γνώμης Απ. Ευθυμιάδης ΕΝΕΡΓΕΙΑ
0

_.

 

 

 

 

dr. Απ. Ευθυμιάδης, 6 Νοεμβρίου 2022

 

 

 

 

 

 

Το θέμα εἶναι ἄκρως ἀνησυχητικόν, δεδομένου ὅτι αἱ μΑΠΕΣ (μεταβληταί ἈΠΕ Συστήματος, ἥγουν αἰολικά και Φ/Β) εἰς τας ὁποίας ἐπενδύσαμε ὠς χώρα πάσας τας ἀποταμιεύσεις ἡμῶν εἶναι ἀνίκανες ἵνα καλύψουσιν αὐτοτελῶς ἕνα μικρό ἔστω ποσοστό τῆς ζητήσεως ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας ἐνῶ πλέον το φυσικό ἀέριο ἔχει καταστεῖ παίγνιον τῶν μεγάλων γεωπολιτικῶν δυνάμεων καὶ εἶναι πλέον ἀπρόσιτον εἰς την Εὐρώπην, φυσικῶς καὶ οἰκονομικῶς, τουλάχιστον δια μία πενταετία.

Ὅπως γράφουν (12/2019) οἱ κ.κ. Κ.Ασαλουμιδης και Στ.Πρασσος, νῦν καὶ τέως πρόεδρος στο σωματεῖο «Ἐργατική Ἀλληλεγγύη» τῆς ΔΕΗ,

«Σε ότι αφορά τις ΑΠΕ κατανέμονται ως εξής: Από Φ/Β 2.264 MW Από Αιολικά (Α/Π) 2.850 MW Και από μικρότερα έργα ΑΠΕ (μικρά υδροηλεκτρικά, Φ/Β στέγης, βιοενέργειας, ΣΗΘΥΑ κλπ) 900 MW περίπου.

Άλλες 10.000 MW από βιομηχανικές ΑΠΕ κυρίως βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή αδειοδότησης σύνδεσης στο σύστημα για πώλησης ισχύος. Ταυτόχρονα υπάρχουν αιτήσεις για νέες κατασκευές έργων ΑΠΕ, κυρίως αιολικά ισχύος πάνω από 100.000 MW!»

Δηλαδή με μία μέση ζήτησιν ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας περί τα 6500 MW καὶ με πλήρη κορεσμό τῶν δικτύων μεταφορᾶς Η.Ε. πρέπει σήμερον:

Α. Ἄμεσος παῦσις τῆς ἐθνικῆς αἰμοραγίας σε πλήρως ἄχρηστα καὶ νέα ἔργα μΑΠΕΣ

Β. Ἄμεσος ἀνάτυξις των λιγνιτορυχείων τῆς χώρας (παλαιῶν καὶ νέων) ὠς πρώτη ἐθνική προτεραιότητα και εἰσαγωγή νέων τεχνολογιῶν εἰς την ἐκμετάλλευσιν ὑφισταμένων λινγιτικῶν πεδίων (π.χ. ἀεριοποίησιν)

Γ. Ἀνασύστασιν τῶν φιλικῶν σχέσεων με τάς προμηθευτρίας χώρας , σε συνεργασίαν με ἐτέρας Εὐρωπαικάς χώρας διά ἐξασφάλισιν ἱκανῶν ποσοτήτων φυσικοῦ ἀερίου, δια την ἄμεσον ἀνακούφισιν τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως

 

Πηγή: oataktos.wordpress.com

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Monday
15/08/2022
01:47 GMT+2
Κείμενα Γνώμης Απ. Ευθυμιάδης ΕΝΕΡΓΕΙΑ
0

_.

 

 

 

 

 

Απ. Ευθυμιάδης,13 Αυγούστου 2022

 

 

 

 

 

 

Μόλις μία τριετία πριν καταστρώναμε Στρατηγικό Σχέδιο ἀπολιγνιτοποιήσεως, («Μαστερ Πλαν» εἰς την κοινοβαρβαρικήν), καὶ μάλιστα με διαδικασίας τοῦ κατ’ ἐπείγοντος (Φάστ Τράκ εἰς την φραγκολεβαντίνικην), ἐλύληθεν ἡ ὤρα ἵνα ἀναπτύξωμεν Στρατηγικόν Σχέδιον ἐπαναλιγνιτοποιήσεως ἵνα ἀποσοβήσωμεν μία ἀπό τας μεγαλυτέρας οἰκονομτικάς ζημίας εἰς την ἱστορία τῆς χώρας. Με τας σημερινάς, προβλεπόμενας και αὐξημένας τιμάς τῆς κιλοβατώρας κατά τουλάχιστον 30 λεπτά, και για χρόνικό διάστημα μόνο ἑνός ἔτους, ἡ ζημία χωρίς τον λιγνίτη θα ἀνέλθῃ τουλάχιστον στα 25 δις. Εὐρώ!!!

Με βάση τα στοιχεία τοῦ ἈΔΜΗΕ εἰς το ἀκόλουθον Σχῆμα δίδεται ἡ πτωτική πορεία τοῦ λιγνίτη εἰς την ἠλεκτροπαραγωγή τῆς χώρας ἔναντι τοῦ φυσικοῦ ἀερίου το ὀποῖο διαγράφει ἀκριβῶς την ἀντίστροφη πορεία, κατά τρόπο προσχεδιασμένο ὄπως προκύπτει ἀπό τις γραμμικές γραμμές τάσεως τοῦ κατωτέρω Σχήματος.. Ἔτσι κατά τα ἔτη 2021 και 2022 (μέχρι καὶ τον Ἰούνιο ), ἡ συμμετοχή τοῦ λιγνίτη ἔπεσε στο ἐλάχιστο περί το 10%.

Ἀπό το σχῆμα ἐπίσης προκύπτει ὅτι παρά την ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, η συμμετοχή τοῦ λιγνίτη εἰς την ἠλεκτροπαραγωγή παραμένει στα ἱστορικά ἐλάχιστα το 2022 (μέχρι τον Ἰούνιο), γεγονός ἐνδεικτικό τῆς δυσχεροῦς ταχείας ἐπαναλιγνιτοποιήσεως τῆς χώρας. Καθοριστικός παράγοντας εἰς την πορεία αὐτή θα ἔχῃ η ταχεία κινητοποίησις δια την ἐκ νέου ἀνάπτυξιν τῶν λιγνιτορυχείων δια την ἐξόρυξιν ποιοτικού λιγνίτου ὑψηλῆς θερμογόνου δυνάμεως καὶ τουλάχιστον περί τα 1600 kcal/kg = 1,86 kWh/kg. Προκειμένου να παραχθῇ το 30% τῆς ἑτησίας ἐγχωρίας ζητήσεως ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας, δηλαδή περί τας 17.000 GWh, ἀπαιτεῖται ἡ ἐξόρυξις 17.000.000.000 / 33% /1,86 = 27,7 ἑκατ. τόνοι, ὅπου στο 33% ἐκτιμάται ὅτι θα κυμανθῇ ὁ μέσος βαθμός ἀποδόσεως τῆς λιγνιτικῆς ἠλεκτροπαραγωγῆς. Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ συνάδελφος Λεονάρδος, μαζί με τον λιγνίτη αὐτόν θα πρέπει να ἐξορυχθοῦν ἐπίσης και στείρα ὄπου θα φθάσουν περί τα 200 ἐκατ. κυβικά μέτρα !!!

Το 1996 ἐκπονήθηκε ἀπό την ΔΕΗ το Master Plan ορυχείων της εταιρείας σε συνεργασία με την ἑταιρεία Rheinbraun Engineering και τα στελέχη τῆς ΔΕΗ. Αὐτό το σχέδιον χρειάζεται σήμερα επειγόντως ἐπικαιροποίησιν ὥστε να ἀνταποκρίνεται εἰς τις σημερινές δραματικές ἀνάγκες τῆς χώρας μας για λιγνίτη. Δεν εἶναι δυνατόν το θέμα αὐτό να ἀφαιθῇ εἰς χείρας πολιτικῶν ἀλλά θα πρέπει να συγκροτηθῇ τάχιστα μία ἐθνική ἐπιτροπή ἐμπειρογνωμόνων ὤστε να προτείνει ἕνα ἄμεσο ἐπενδυτικό πρόγραμμα δια την ἀναβάθμισιν τῶν ὀρυχείων. Το θέμα εἴναι ἄκρως σημαντικό και θα πρέπει τελικῶς να τεθῇ σε ἄμεσο δημοψήφισμα το κατά πόσο εἴμαστε ὑπέρ στηρίξεως τοῦ λιγνίτη δια την κάλυψιν ἔως του 30% τῆς ζητήσεως τα ἐπόμενα 15 ἔτη, προκειμένου να ἀναληφθῇ μία μεγάλη ἐπενδυτική πρωτοβουλία ὑπέρ τοῦ λιγνίτη!!!

 

 

Πηγή: oataktos.wordpress.com/

 

 

Πώς μπορεί η Ελλάδα να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη
Saturday
21/08/2021
10:59 GMT+2
Κείμενα Γνώμης ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ηλίας Κονοφάγος
0

 

 

 

 

Ηλίας Κονοφάγος, 14 Αυγούστου 2021

 

 

 

 

αναδημοσίευση μέσω ενεργού λινκ σύμφωνα με την υπόδειξη της πηγής

 

Σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν, η Ελλάδα είχε την έβδομη μεγαλύτερη ενεργειακή εξάρτηση στην ΕΕ των 28 (93,6%) και την τρίτη υψηλότερη στη νοτιοανατολική Ευρώπη μετά την Κύπρο και την Τουρκία. Στην ετήσια (2019) έκθεση του το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιονατολικής Ευρώπης αναφέρει πως η μεγάλη εξάρτηση της χώρας μας από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και οι μη προβλέψιμες και κυρίως μη ελεγχόμενες μεταβολές στην τιμή τους, επιφέρουν ένα σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας στον σχεδιασμό ενεργειακών πολιτικών, αλλά και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Επιπλέον, οι ενεργειακές υποδομές σε αρκετές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που θα εξασφάλιζαν την πορεία μετάβασης προς ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η Κύπρος, από 91% εξάρτηση εισήλθε ήδη σε περίοδο μηδενικής ενεργειακής εξάρτησης. Την τελευταία δεκαετία η σταθερή πολιτική της Κύπρου για ανάδειξη του ορυκτού της πλούτου οδήγησε στην ανακάλυψη τεσσάρων σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, της Αφροδίτης, της Καλυψώς, του Γλαύκου και του Ονισηφόρου (βλ. πίνακα 2).

 

Συνεχίστε την ανάγνωση, εδώ.

 

Πηγή: slpress.gr

=============================================================

Εδώ θα προστίθενται στο μέλλον  σύνδεσμοι σχετικά με τα ενεργειακά θέματα

 

Τι θα συμβεί στη Δυτική Μακεδονία σε 10 χρόνια
Saturday
13/03/2021
21:23 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος ΕΝΕΡΓΕΙΑ
0

Σχόλιο GMR: Και την ίδια στιγμή, η αποκατάσταση των εδαφών των λιγνιτοφόρων πεδίων και των ορυχείων σχεδόν έχει ξεχασθεί. Εκεί είναι εγκαταλειμμένη μια έρημος υπό ανάφλεξη.“:

Το, σχεδόν, που υπογραμμίσαμε, περισσεύει.!!

_.

 

 

 

 

Ελευθ. Τζιόλας, 12 Μαρτίου 2021

 

 

 

 

 

αναδημοσίευση μέσω ενεργού λινκ σύμφωνα με την υπόδειξη της πηγής

 

 

Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, στην ειδική σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, είχε ανακοινώσει ότι μέχρι το 2028 η Ελλάδα θα έχει κλείσει όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον άνθρακα. Τρεις μήνες μετά, με νέες του ανακοινώσεις, μετέφερε αυτή την ημερομηνία πέντε χρόνια νωρίτερα: το 2023. Ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε κανείς άλλος, ποτέ δεν εξήγησαν συγκεκριμένα, τεκμηριωμένα και πειστικά, στη βάση ποιvν αναγκών, ποιου σχεδίου και με ποιο τρόπο τέθηκε ο πρώτος στόχος (2028), και με ποιο σκεπτικό και σχέδιο εντός τριών μηνών αναιρέθηκε και με ένα χρονικό άλμα πέντε ετών, ήρθε ενωρίτερα, στο 2023.

Η Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα έχει ορίζοντα το 2050, με στόχο να πετύχει η Ευρώπη σταδιακά μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα. Το προηγούμενο Εθνικό Σχέδιο για την Eνέργεια και το Κλίμα-ΕΣΕΚ, το οποίο είχε εγκριθεί και μάλιστα επαινεθεί από την Κομισιόν, ακολουθώντας και τους ενδιάμεσους στόχους της ΕΕ (2030, 2050), προσδιόριζε ότι μετά το 2030 ο λιγνίτης θα συμμετείχε με 17% στο ενεργειακό μίγμα ως καύσιμο βάσης. Για την Ελλάδα θα επιτυγχανόταν το 2050 η δέσμευση του μηδενικού αποτυπώματος σε διοξείδιο του άνθρακα.

Η ίδια η Γερμανία, με τις τεράστιες οικονομικές και αναπτυγμένες τεχνολογικές δυνατότητες στο τομέα των ΑΠΕ και επίσης με εμπεδωμένη, σοβαρή εμπειρία μετάβασης σε βαριές λιγνιτοφόρες περιοχές όπως αυτές του Ρήνου έθετε και θέτει στο αντίστοιχο Εθνικό της Σχέδιο ως φιλόδοξο –όπως τον χαρακτηρίζει– στόχο το 2038! Ενώ η Πολωνία, με την παραγωγή της να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον λιγνίτη και τον άνθρακα ζήτησε εξαίρεση μέχρι  το 2050. Η Ελλάδα, όπως ωμά έδειξε και η κακοκαιρία ”Μήδεια”, έχει αντίστοιχα ζητήματα ασφάλειας και κάλυψης των ενεργειακών της αναγκών από τις λιγνιτικές της μονάδες.

 

Συνεχίστε την ανάγνωση, εδώ.

 

Πηγή: slpress.gr

 

 

Η μείωση του πληθυσμού στον πλανήτη μας, θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις στον ενεργειακό τομέα!
Thursday
14/01/2021
01:16 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος Γιάννης Μπασιάς ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υπερπληθυσμός
0

 

 

 

Γ. Μπασιάς , 7 Ιανουαρίου 2021

 

 

 

Υπάρχει μια πρωτογενής σχέση μεταξύ ρυθμού αύξησης του πληθυσμού και αφθονίας των ενεργειακών πόρων. Η διαθεσιμότητα ενεργειακών πόρων από ορυκτά καύσιμα επηρέασε για αιώνες όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας, όπως δημογραφικές εξελίξεις, βιομηχανικές επαναστάσεις, υγειονομική περίθαλψη, αστικοποίηση, πράσινες επαναστάσεις, αντισύλληψη, πόλεμο και φυσικές καταστροφές.

Του Γιάννη Μπασιά*
ΠΗΓΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το Τμήμα Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα ανέλθει σε περίπου 9 δισεκατομμύρια το 2050, δηλαδή περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι από σήμερα και αυτή η πρόβλεψη δεν αμφισβητείται πλέον.

Χρησιμοποιώντας αυτούς τους αριθμούς, οι δύο κύριοι ενεργειακοί οργανισμοί του κόσμου, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) και η Energy Information Administration (EIA), προέβλεπαν, προ πανδημίας κορονοϊού, πόση ενέργεια θα χρειαστεί η ανθρωπότητα μέχρι το 2050.

Πολλοί κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι συνέβαλαν στην αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, μεταξύ άλλων, ιατρικές εξελίξεις, βελτιώσεις στη δημόσια υγεία και την υγιεινή, αυξημένη διαθεσιμότητα τροφίμων και γεωργική παραγωγικότητα, ανάπτυξη του εμπορίου και των μεταφορών.

Παραδόξως, ο πρωταρχικός ρόλος των πηγών υψηλής ενεργειακής απόδοσης αναφέρεται σπάνια. Ωστόσο, ο κάθε ένας από τους παραπάνω παράγοντες, που συνέβαλλαν στην αύξηση του πληθυσμού τους τελευταίους αιώνες, ενισχύθηκε ισχυρά από την αυξανόμενη θερμική απόδοση της χρησιμοποιούμενης πηγής ενέργειας.

(more…)

Η «διπλωματία του πετρελαίου και της ενέργειας»
Friday
23/10/2020
09:28 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος ΕΝΕΡΓΕΙΑ Πέτρ. Μηλιαράκης
0

 

 

Π. Μηλιαράκης, 19 Οκτωβρίου 2020

 

 

 

Οι εντάσεις στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου προδήλως οφείλονται στο «ενεργειακό ζήτημα». Ως εκ τούτου για την «προσέγγιση» του θέματος ίσως είναι χρήσιμα τα εξής:

Ασφαλώς το ζήτημα «της τιμής του πετρελαίου», είναι πάντοτε ζητούμενο, ως κρίσιμο αντικείμενο όχι μόνο για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για τις επιμέρους οικονομίες, και κυρίως σε συνθήκες πανδημίας.

Στον παρόντα χρόνο το «πετρέλαιο» αλλά και το «φυσικό αέριο» δημιουργούν μία άλλου είδους κρίση. Η κρίση του 1971, που αφορούσε στασιμοπληθωρισμό, αιτία της είχε την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Στην παρούσα φάση όμως, αντιθέτως, υφίσταται κατάρρευση της τιμής του πετρελαίου. Αυτή δε η κατάρρευση, δεν είναι φαινόμενο του παρόντος μόνο χρόνου. Και τούτο διότι «βάση» της έχει το έτος 2014, λόγω αύξησης της προσφοράς.

Η ενεστώσα ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της πανδημίας, σε συνδυασμό με τις προσεχείς εκλογές στις ΗΠΑ εγείρουν προβληματισμούς στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις τους στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου, και εν γένει της ενέργειας. Ήδη δε, η Exxon Mobil «πάγωσε» τις δραστηριότητές της στην κυπριακή ΑΟΖ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, και ασφαλώς όχι λόγω της Τουρκίας, αλλά λόγω της σχέσης «κόστους εξόρυξης – και οφέλους»!

(more…)

Η άλλη όψη της αμερικανικής παρουσίας στην Αλεξανδρούπολη
Sunday
02/02/2020
22:47 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μάκης Ανδρονόπουλος
0

Σχόλιο GMR:  Οι δυο όψεις της ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΗΣ “ΜΕΤΑ”ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, δημοσιογραφικής φιλίας-συναδελφικότητας.

Απ’ όλα έχει ο μπαξές, της ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ!

 

 

Μάκης Ανδρονόπουλος, 29 Ιανουαρίου 2020

 

 

αναδημοσίευση μέσω ενεργού λινκ σύμφωνα με την υπόδειξη της πηγής

 

Ο σκεπτικισμός που εκφράζει ο συνάδελφος και φίλος Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος για τους κινδύνους που εγκυμονεί η αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη, η δημιουργία της οποίας προβλέπεται από το πρόσφατο σύμφωνο Ελλάδας-ΗΠΑ, είναι εύλογος. Όμως αποτελεί τη μια πλευρά του νομίσματος.

Πράγματι σε μια ενδεχόμενη πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ προς την Κριμαία ή τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας από την Αλεξανδρούπολη, θα είχε την απάντηση που περιγράφει. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε εκ των πραγμάτων παγκόσμιο πόλεμο, αφού θα ενέπλεκε το ΝΑΤΟ, άρα και την Ελλάδα που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως ο στόχος θα υπήρχε.

Συνεχίστε την ανάγνωση εδώ

 

Πηγή: slpress.gr

 

Τα ελληνικά κοιτάσματα και οι ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ με αριθμούς
Sunday
12/01/2020
23:56 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος Αντώνης Φώσκολος ΕΝΕΡΓΕΙΑ
0

Σχόλιο GMR: Υπ’ όψιν ειδικών και μή.

 

 

Αντ. Φώσκολος, 12 Ιανουαρίου 2020

 

 

Δεν πρόφτασε να στεγνώσει το μελάνη της υπογραφής για την κατασκευή του αγωγού EastMed από τα συμβαλλόμενα κράτη Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα και άρχισαν οι μπηχτές. Θα βρεθεί αγοραστής που θα αγοράσει το φυσικό αέριο; Η απάντηση είναι η εξής: Η ΕΕ δεν θα χρηματοδοτούσε την μελέτη ενός αγωγού που δεν έχει μέλλον και δεν θα την ωφελούσε. Κριτήριό της είναι οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της. Η δεύτερη απάντηση έχει δοθεί το 2012 από την ΔΕΠΑ και από τον υπογράφοντα σε ένα συνέδριο που οργάνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Απρίλιο του 2014, Αθήνα 2014, και ξανά τον Ιούνιο του 2015 σε ένα συνέδριο του ΝΑΤΟ ΚΕΝΑΠ.

Είχαμε αναφέρει, ΔΕΠΑ και εγώ, ότι οι ετήσιες ανάγκες της ΕΕ σε φυσικό αέριο μετά το 2020 θα αυξηθούν κατά 240 δισ. Μ3 (κυβικά μέτρα) φυσικού αερίου πέραν των 400 δισ. Μ3 φυσικού αερίου που είναι οι σημερινές απαιτήσεις της ΕΕ. Τα 200 δισ. Μ3 φυσικού αερίου ετησίως καλύπτονται από τις Νορβηγία, Ολλανδία, Αγγλία και Δανία, ενώ τα υπόλοιπα 200 δισ. Μ3 φυσικού αερίου ετησίως καλύπτονται από εισαγωγές. Κύριος τροφοδότης της ΕΕ είναι η Ρωσία, που στέλνει στην ΕΕ 125 δισ. Μ3 φυσικού αερίου ετησίως.

 

Συνεχίστε την ανάγνωση εδώ.

 

Πηγή: oataktos.wordpress

 

Χιλή: 40.000 λίτρα πετρελαίου στα πεντακάθαρα νερά της Παταγονίας
Wednesday
31/07/2019
22:53 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος ΕΝΕΡΓΕΙΑ
0

Σχόλιο GMR : Το ενδεχόμενο ανεπανόρθωτης ρύπανσης της Μεσογείου, ΔΕΝ ενδιαφέρει τις εταιρείες εξορύξεων. Οι κυβερνήσεις (και γενικά οι πολιτευόμενοι) των Μεσογειακών χωρών, αντιμετωπίζουν το θέμα εξ ίσου κοντόφθαλμα και φυσικά, μακράν δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών (απλά σκεφθείτε, πως θα λειτουργούσε το κράτος της Ελβετίας αν ήταν Μεσογειακό).

 

 

Iskra_gr , 29 Ιουλίου 2019

 

 

Σαράντα χιλιάδες λίτρα πετρελαίου κατέληξαν στη θάλασσα, σε μία απομονωμένη περιοχή της Παταγονίας, η οποία εκτείνεται τόσο χτη Χιλή όσο και στην Αργεντινή, επιβεβαίωσε χθες το ναυτικό της Χιλής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ναυτικού της Χιλής, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιούσε η εταιρεία CAP στον τερματικό σταθμό του νησιού Γουαρέγιο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 250 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Πουέρτο Νατάλες, στο νότιο άκρο της Χιλής.

Πρόκειται για παρθένα περιοχή, γνωστή για το πλούσιο θαλάσσιο οικοσύστημά της, αναφέρει η Guardian.

Το ναυτικό της Χιλής ανακοίνωσε επίσης ότι έχει αναπτύξει πλοία στην περιοχή, προκειμένου να ελέγξει τη ζημιά και να διεξαγάγει έρευνα.

Ένα πλοίο και μια θαλάσσια περίπολος εστάλησαν στην περιοχή, μαζί με μια ομάδα που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Οι τοπικές Αρχές έδωσαν εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του περιστατικού και να αποδοθούν ευθύνες.

 

Πηγή: iskra.gr

 

12