ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

Ένα Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για την Ελλάδα
Sunday
08/01/2017
11:48 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος Θεόδ. Μαριόλης
0

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ

Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο,

και Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης

1. Εισαγωγή

Στο παρόν κείμενο κωδικοποιούνται τα βασικά σημεία ενός προγράμματος οικονομικής πολιτικής για την Ελλάδα. Στοχεύει στην ανάταξη και, εν συνεχεία, ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και της κοινωνικής παραγωγής, με γνώμονα τα γενικά εθνικά συμφέροντα, αλλά δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνα των μισθωτών. Αποτελείται από δύο κεντρικές ενότητες: Η πρώτη ενότητα εστιάζει στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, στο ζήτημα της ανάπτυξης και στην ευρωπαϊκή ΟΝΕ. Υποστηρίζει ότι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη είναι ασυμβίβαστη με την υλοποίηση προγράμματος απελευθέρωσης από τον βρόχο των Μνημονίων-επιταχυνόμενης ανάπτυξης. Η δεύτερη ενότητα προσδιορίζει το απαιτούμενο μείγμα οικονομικής πολιτικής, η οποία χαρακτηρίζεται από κομβικά σημεία ασυνέχειας ως προς την έως τώρα εφαρμοζόμενη και, συνεπώς, αποκαλείται «Νέα Οικονομική Πολιτική» (Ν.Ο.Π.).

Η δομή και οι προτάσεις του προγράμματος έχουν συγκροτηθεί βάσει θεωρητικών και εμπειρικών μελετών της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες περιέχονται, κατά βάση, στους τόμους Μαριόλης (2011, 2016). Οι κύριοι άξονες του αναλυτικού συστήματος αυτών των μελετών είναι, κατά λογική σειρά, οι ακόλουθοι:

(i). Εξισώσεις-προβολές των σχέσεων ανάμεσα στον μέσο ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας και στο ύψος της απασχόλησης της εργασίας ή του ποσοστού ανεργίας. Υποδεικνύουν τον ρυθμό μεγέθυνσης, ο οποίος είναι συμβατός με την συμπίεση της ανεργίας σε ορισμένο, επιθυμητό επίπεδο, καθώς και την χρονική περίοδο, εντός της οποίας είναι υλοποιήσιμη αυτή η συμπίεση.

(ii). Εναλλακτικά δυναμικά τιμιακά υποδείγματα εισροών-εκροών. Εκτιμούν τις επιπτώσεις της ονομαστικής υποτίμησης του νέου νομίσματος στον πληθωρισμό κόστους, στην διεθνή ανταγωνιστικότητα και στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.

Συνεχίστε την ανάγνωση κατεβάζοντας στον υπολογιστή σας την συνέχεια του άρθρου σε κείμενο word, πατώντας mariolis_an_economic_policy_program_for_greece

Comments

Comments are closed.