ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

ΦΕΚ you
Monday
19/09/2016
17:44 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος ΦΕΚ you
0

Ποιοί είμαστε

Το fekyou.info είναι η πρώτη ιστοσελίδα στην Ελλάδα που μεταδίδει πληροφορίες βασισμένες αποκλειστικά σε επίσημα έγγραφα, με στόχο να αποτελέσει μία πλατφόρμα έκφρασης δημόσιου διαλόγου πάνω σε θεμελιώδη ζητήματα της ζωής των πολιτών. Το εύρος της έρευνας που δημοσιεύεται εκτείνεται από το 1830 (πρώτη επίσημη αναγνώριση του ελληνικού κράτους ως ανεξάρτητου) μέχρι σήμερα.

Επιδίωξή μας είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στην κρίσιμη δημόσια πληροφορία, σε διάφορα κεντρικά ζητήματα της ελληνικής πολιτείας και εν τέλει να διαμορφωθεί μία κιβωτός γνώσης που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τον οποιοδήποτε πολίτη αλλά και την επόμενη γενεά. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ερεθίσματα για δημόσιο διάλογο στα σημαντικότερα ζητήματα της πολιτικής ζωής διευκολύνοντας τους πολίτες για περαιτέρω έρευνα.

(more…)