ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

Αρχές Λογικής και Σκοπιανός Παραλογισμός
Saturday
06/01/2018
16:44 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος Κωνστ. Κωνσταντινίδης
0

Του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη -(Αμφικτύων) Υποστράτηγου ε.α, 6-1-2018

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

 

Οι Αρχές Λογικής, ή Λογικές Αρχές χαρακτηρίζονται οι θεμελιώδεις αρχές βάσει των οποίων βασίζονται και διευθύνονται οι ορθές διανοητικές ενέργειες του ανθρώπου.

Οι Αρχές αυτές που όπως και τα μαθηματικά αξιώματα δεν χρήζουν αποδείξεων, είναι:

1. Αρχή της ταυτότητας

2. Αρχή της μη–αντίφασης

3. Αρχή του αποκλειομένου μέσου, και

4. Αρχή του αποχρώντος λόγου.

Οι Σκοπιανοί και διεθνείς υποστηρικτές τους καθώς και οι ενδοτικοί πολιτικοί της Ελλάδος παραβιάζουν τους κανόνες της λογικής, δηλαδή της αλήθειας, και γι’ αυτό ο Ελληνικός λαός είναι σε μέγιστη ανησυχία και αγωνιστικό ξεσηκωμό που δεν θα λήξει ούτε σε 100 χρόνια. Διότι βιάζεται η αλήθεια, η οποία στο τέλος όμως θα λάμψει.

Αρχή της ταυτότητας

Σύμφωνα με την αρχή αυτή κάθε έννοια νοείται ίση προς τον εαυτόν της ή προς αυτήν, ή προς το σύνολο των γνωρισμάτων της, όπου και εκφράζεται .Παραδείγματος χάριν το “Α είναι Α”, και “Α είναι (α+β+γ), π.χ.: ο Άνθρωπος είναι άνθρωπος και ο Άνθρωπος είναι ζώο λογικό. Η Μακεδονία είναι μία η Ελληνική και όχι δύο όπως τώρα θέλουν να δεχθούμε. Και είναι η Μακεδονία των 5.000 ετών ιστορίας και αν θέλουμε να την περιγράψουμε είναι η χώρα που έχει το όμαιμον, ομόθρησκον ομόγλωσσον και ομότροπον, όπως οι λοιποί Έλληνες (με τις ιδιαιτερότητες των)

Ήταν ο κυματοθραύστης των βαρβαρικών επιδρομών στα βόρεια σύνορα του Ελληνισμού, δημιούργησε και επεξέτεινε τον Ελληνικό Πολιτισμό στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου, είναι η χώρα των Μακεδονομάχων (1904-1908) των μαχητών του 1912-1913 εναντίον των Οθωμανών κατακτητών και Βουλγάρων σφετεριστών, αυτών που αντέστησαν ενάντια στους Ιταλούς φασίστες το 1940 και στη γραμμή Μεταξά ενάντια στους Γερμανούς Ναζί . Είναι τέλος η χώρα που συνέτριψε τον ξενοκίνητο Κομμουνισμό στο Γράμμο και στο Βίτσι και αυτούς που την επιβουλεύονται και επιζητούν την απόσχιση της από τον Ελληνικό κορμό.

Επομένως η ένθερμη επιθυμία τους να φτιάξουν δύο Μακεδονίες είναι λογικά παράλογο, δόλιο και αποσκοπεί στην απόσπαση της Μακεδονίας και τον διαμελισμό της από τον Ελληνικό κορμό.

Την Αρχή αυτή όρισε ο Αριστοτέλης λέγοντας:

“Δει παν το αληθές αυτό εαυτό ομολογούμενον είναι πάντη” (Αναλυτ. Προτ. Α΄ 32)

Παρά την πραγματική όμως ταυτότητα διακρίνεται και η φαινομενική, όταν μία έννοια εκφράζεται με συνώνυμη που δηλώνεται το ίδιο, π.χ.: τετράγωνο – τετράπλευρο. Δηλαδή αν δηλώσουμε άνω Μακεδονία είναι εν και το αυτό με την κάτω. Το ίδιο ισχύει με την «νέα-παλιά» με την «βόρεια νότια» , όχι όμως με το όνομα της Βαρντράσκα ή Παιονία. Αυτό την καθορίζει πλήρως και την διαφοροποιεί από την Μακεδονία .

Στην Αρχή της ταυτότητας βασίζονται οι ακόλουθοι κανόνες: α) η έννοια ισούται προς τα γνωρίσματά της, β) το όλο ισούται προς τα μέρη του και γ) το γένος ισούται προς τα είδη του.

Τούτο σημαίνει ότι και ο γεωγραφικός ή εθνολογικός προσδιορισμός με το όνομα ή παράγωγο του ονόματος Μακεδονία δηλώνει έν και το αυτό πράγμα. Δηλαδή μιά δεύτερη τεχνητή Μακεδονική οντότητα πλάι στην παλιά Ελληνική Μακεδονία. Εν προκειμένω το όνομα είναι το όχημα του μελλοντικού ή του άμεσου απολυτρωτισμού και προσκολλήσεως της Ελληνικής Μακεδονίας στο νέο ψευτο-Μακεδονικό μόρφωμα.

Επομένως οι Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες διότι:

1/ αν ήσαν Μακεδόνες θα ήσαν Έλληνες το γένος

2/ θα ομιλούσαν την Ελληνική γλώσσα

3/ θα είχαν το όμαιμον (είναι σλάβοι, αλβανοί κ.α)

4/ το χειρότερο εχθρεύονται την Ελλάδα.

Άρα είναι δόλιος ο σκοπός των διεθνών κύκλων που προωθούν το όνομα τούτο διότι παραβιάζουν τον πρώτο κανόνα της λογικής περί της «μακεδονικότητος» των Σκοπιανών, σε μιά περιοχή που πριν το 1945 η επίσημη ονομασία των Σκοπίων ήτο Βαρντάσκα- Μπουκοβίνα και στην αρχαιότητα ήταν η Παιονία.

Αρχή της μη αντίφασης

Σύμφωνα με την αρχή αυτή κάθε έννοια δεν είναι δυνατόν να νοείται ως αντίθετη προς τον εαυτό της, αλλά ούτε και να έχει αντιφατικά γνωρίσματα, η οποία και διατυπώνεται ως Α είναι όχι Α, ή Α είναι όχι (α+β+γ), π.χ.: ο Άνθρωπος είναι όχι Άνθρωπος, ή μη Άνθρωπος, ή ο Άνθρωπος είναι όχι ζώο λογικό. Την Αρχή αυτή ο Αριστοτέλης την αποκάλεσε “βεβαιοτάτην των αρχών απασών” (Μεταφ. Γ΄, 3, 1005, β, 11) την οποία και διατύπωσε λέγοντας:

“το αυτό άμα υπάρχειν τε και μη υπάρχειν αδύνατον, τω αυτώ και κατά το αυτόν” (Μεταφ. Γ΄, 3, 1005, β, 19)

Επί της Αρχής αυτής βασίζονται οι κανόνες “η άρνηση επί άρνησης είναι άμεση κατάφαση” και “η διπλή άρνηση είναι κατάφαση”, η κατά τους Λατίνους “duplex negatio affirmat”.

Εν προκειμένω δεν είναι δυνατόν τα Σκόπια να είναι Μακεδονία έχοντα τα αντίθετα γνωρίσματα της Μακεδονίας , να πολεμούν την πραγματική Μακεδονία με ψεύτικους ισχυρισμούς και διαστρέβλωση της ιστορίας. Επομένως πρέπει να είναι κανείς κρετίνος για να μην διακρίνει την συνωμοσία της ονοματοθεσίας. Το όνομα για τα Σκόπια είναι το όχημα για μελλοντικό διαμελισμό και την δημιουργία του ψευτο-Μακεδονικού μορφώματος(κράτος-τέρας), το οποίον θα αλλάξει την γεωπολιτική της Βαλκανικής και του Αιγαίου και θα σφετεριστεί τον ανεκτίμητο πλούτο και πολιτισμό του αχανούς κράτους του Αλεξάνδρου.

Αρχή του αποκλειομένου μέσου

Κατά την Αρχή του αποκλειομένου μέσου ή τρίτου, όπως αναφέρεται, δύο έννοιες αντιφατικά αντικείμενες που λέγονται για το ίδιο αντικείμενο δεν μπορεί να είναι και οι δύο ψευδείς. αλλά ούτε και νοούνται ως τέτοιες, αλλά αν η μία είναι αληθής, τότε η άλλη είναι υποχρεωτικά ψευδής, χωρίς άλλο περιθώριο. Η Αρχή αυτή διατυπώνεται ως εξής: Α, ή είναι, ή δεν είναι Β, τα Σκόπια είναι ή δεν είναι Μακεδονία και αν τα Σκόπια είναι Μακεδονία τότε η Ελληνική Μακεδονία δεν είναι Μακεδονία όπερ ψευδές και το αντίθετον. Αν η Ελληνική Μακεδονία είναι η αυθεντική τότε τα Σκόπια δεν είναι Μακεδονία, όπερ αληθές.

Ο Αριστοτέλης διατύπωσε την Αρχή αυτή ως εξής:

“παν ή φάναι ή αποφάναι αναγκαίον, ανάγκη της αντιφάσεως θάτερον είναι μόριον αληθές, αδύνατον γαρ αμφότερα ψευδή είναι” (Μεταφ. Γ΄, 8, 1012, β, 10,11)

Μία από τις δύο Μακεδονίες είναι η αληθής και οι δύο δεν μπορεί να είναι αληθείς ούτε να έχουν κοινό όνομα. Ενώ είναι δεδομένο ότι η Ελληνική Μακεδονία έχει άνω των 5.000 ετών διαρκούς και συνεχούς βίου και τα Σκόπια 72 ετών τούτο και μόνο δείχνει ότι τα Σκόπια είναι η ψευτομακεδονία. Οι σιωνιστές με την αναβίωση του ψευδούς μορφώματος με το κλεψίγραφο όνομα Μακεδονία επιδιώκουν:

1/ να αλλάξουν την γεωστρατηγική του χώρα των Βαλκανίων

2/ να εκμεταλλευτούν τον τεράστιο πλούτο της περιοχής (χρυσό, ουράνιο, υδρογονάνθρακες κλπ)

3/ να εκμεταλλευτούν τον τεράστιο πολιτισμό του Μ.Αλεξάνδρου

Αρχή του αποχρώντος λόγου:

(ο Αποχρών: μετοχή του ρήματος “αποχρώ”, που σημαίνει ο επαρκής προς δικαιολογία)

Κατά την Αρχή του αποχρώντος λόγου ουδεμία έννοια έχει κύρος αν δεν έχει λόγο που να πείθει την αλήθεια της, δηλαδή λόγο αποχρώντα. Γενικά στη φύση υπάρχει ένας ειρμός και μια εξάρτηση των όντων και των όποιων γινομένων. Κάθε προηγούμενο αυτών στη σειρά είναι η “αιτία”, ή το “αίτιο” και το επόμενο το “αποτέλεσμα”, δηλαδή το “αιτιατόν” εκείνου, ισχύοντας έτσι η αρχή “ουδέν γίνεται άνευ αιτίας”. Η αιτία αυτή χαρακτηρίζεται “ουσιώδης, ή “πραγματικός λόγος”.

Όμοια τέτοια συνάρτηση υπάρχει και στη νόηση κατά την οποία κάθε κρίση βασίζεται επί της προηγουμένης που ονομάζεται λόγος ή γνωστικός λόγος, δηλαδή λογική αιτία της επόμενης κρίσης. Οι δε τελευταίοι λόγοι της σειράς ονομάζονται “αξιώματα”.

Κατόπιν των παραπάνω όταν ο γνωστικός λόγος συμπίπτει προς τη φυσική την πραγματική αιτία, δηλαδή προς τον ουσιώδη λόγο, οι κρίσεις είναι αληθείς. Όταν όμως ο γνωστικός λόγος είναι αποτέλεσμα φυσικής αιτίας, όπως συνηθέστερα συμβαίνει, τότε οι κρίσεις είναι ασφαλείς μόνο και εφόσον ξεκινάμε από τη θέση του λόγου ή από την άρση της ακολουθίας, όχι όμως από την άρση του λόγου διότι κάποιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει περισσότερους λόγους, έτσι που η άρση του ενός να μη αίρει τελείως το αποτέλεσμα.Το αυτό συμβαίνει ξεκινώντας από το αποτέλεσμα, αφού ένα αποτέλεσμα μπορεί να έχει περισσότερες της μιας αιτίες. Επί των τελευταίων για την απόκτηση ασφαλούς γνώσης πρέπει ν΄ ακολουθούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

1. Τιθεμένου του λόγου τίθεται και η ακολουθία

2. Αιρομένης της ακολουθίας αίρεται και ο λόγος

Όταν όμως η αιτία είναι μία και μόνη τότε λαμβάνεται επιστημονική γνώση είτε ξεκινώντας από την αιτία είτε από το αποτέλεσμα ακολουθώντας τους ακόλουθους κανόνες:

1. Τιθεμένου του λόγου, τίθεται και η ακολουθία

2. Αιρομένου του λόγου αίρεται και η ακολουθία

3. Τιθεμένης της ακολουθίας, τίθεται και ο λόγος

4. Αιρομένης της ακολουθίας, αίρεται και ο λόγος

Και την Αρχή αυτή όπως και τις προηγούμενες διατύπωσε ο Αριστοτέλης ως εξής:

“Επίστασθαι δε οιόμεθ΄ έκαστον απλώς, όταν την τ΄ αιτίαν οιώμεθα γινώσκειν, δι΄ ην το πράγμα εστιν, ότι εκείνο αιτία εστι και μη ενδέχεσθαι τουτ΄ άλλως έχειν” (Αναλυτ. Ύστερ.)

Εν προκειμένω το “πολιτικώς ορθόν” θέτει κατά μέρος την τον ορθό λόγο και την αλήθεια και επιβραβεύει το ψεύδος. Διότι τα κριτήρια της δημιουργίας ενός τεχνητού κράτους από σλάβους- βουλγάρους και αλβανούς με το ιερό όνομα της Μακεδονίας ξεφεύγουν κάθε λογικής και κάνουν προφανή τον σκοπό για τον οποίον το επιβάλλουν οι σιωνιστές των ΗΠΑ: για τον διαμελισμό και ξαναμοίρασα της Βαλκανικής, όπως συνέβη με την Γιουγκοσλαβία το 1991. Δηλαδή αυτοί έφτιαξαν πρώτα την ακολουθία του διαμελισμού της Ελλάδος -που προϋπήρχε από την εποχή του Στάλιν-Τίτο- και προσήρμοσαν τον λόγο για να στηρίξουν την ακολουθία . Αυτόν τον λόγο βλέπουν οι πολιτικοί μας σαν «ευκαιρία» για επίλυση του Σκοπιανού, δηλαδή την παράδοση του ονόματος «Μακεδονία» και τον διαμελισμό της Ελλάδος . Τούτη τη φορά αν δεν αντισταθούμε ο διαμελισμός χτυπάει την χώρα μας με μύριες συμφορές που θα επιφέρει στην πατρίδα μας. Η τραγωδία τώρα αρχίζει και φαίνεται ότι οι Έλληνες ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της πλεκτάνης που έχει στηθεί με μία και μόνη λέξη: το όνομα ή παράγωγο της λέξης “Μακεδονία”. Οι παλιοί ηγέτες αντέστησαν οι νέοι έχουν ενδώσει στην συνωμοσία χάριν της εξουσίας. Η ιστορία και ο λαός θα τους κρίνει.

Και εμείς τους λέμε: μία η Μακεδονία και αυτή είναι η Ελληνική.

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Upload File

You can include images or files in your comment by selecting them below. Once you select a file, it will be uploaded and a link to it added to your comment. You can upload as many images or files as you like and they will all be added to your comment.