ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

Υπογεννητικότητα και η εξάρτηση που προκαλεί το ευρώ.
Saturday
29/04/2017
03:42 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος Κώστας Κόλμερ
0

kkolmer

Κώστας Κόλμερ, 27 Απρ. 2017

Από Ομιλία στο Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, σχετικώς με την υπογεννητικότητα 
και την εξάρτηση που προκαλεί του ευρώ.


1.   Η Δημογραφική Κατοχή

«Μία στις πέντε γυναίκες στην Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία δεν θα γίνουν ποτέ μητέρες», υποστηρίζει το Κέντρο Δημογραφίας ΒΙΤΓΚΕΝΣΤΑΪΝ της Αυστρίας.

Θα μπορούσε να είναι η επιτομή του δημογραφικού προβλήματος εάν δεν έριχνε την ευθύνη στις γυναίκες. Το πρόβλημα όμως είναι πιο περίπλοκο.

* * * * * *

Δύο είναι οι ορίζουσες του δημογραφικού προβλήματος της νοτίου Ευρώπης: οι φθίνουσες ανά οικογένεια γεννήσεις και ο ανερχόμενος συντελεστής εξαρτήσεως της απερχομένης και νέας γενεάς, από την εργαζομένη και παράγουσα .

Τώρα προστίθεται και ένας τρίτος παράγων στην δημογραφία: η μαζική μετανάστευση αλλογενών και αλλοθρήσκων στην Ευρώπη.

Η αναπλήρωση του γηγενούς πληθυσμού με μετανάστες είναι αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής κρατών με ισχυρή οικονομία, ως η Γερμανία.

Αντιθέτως σε χώρες, με χωλαίνουσα οικονομία (πχ.Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα), η υστέρηση των γεννήσεων έναντι των θανάτων είναι αποτέλεσμα της επιβληθείσης πολιτικής λιτότητος του ευρώ .

Οι συνέπειες της μεταναστευτικής αναπληρώσεως υπερβαίνουν εκείνες της οικονομίας και πλήττουν την κοινωνική συνοχή και ειρήνη εις ολόκληρο την Ευρώπη. Τούτο αρκεί να τονισθή: Ό, τι δια να διατηρηθή πολιτισμική ταυτότης ενός έθνους χρειάζεται ν’ αντιστοιχούν 2, 11 παιδιά σε κάθε οικογένεια .

Ιστορικώς, καμμία εθνική κουλτούρα, με γονιμότητα 1, 9 δεν διετηρήθη επί μακρόν. Η αρχαία Αθήνα έχασε το 50% του πληθυσμού όχι μόνον εξ αιτίας του Πελοποννησιακού πολέμου αλλά και λόγω της οικονομικής και ηθικής κρίσεως που επακολούθησε και τότε απώλεσε την πολιτιστική της λάμψη. (Claude Mosse : Μικρή ιστορία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Εκδ. ΠΑΤΑΚΗ, σελ.161)

Στην σημερινή Ελλάδα, με αναλογία γεννήσεων 1, 3, είναι σχεδόν αδύνατον ν’ ανακτηθή το μεταπολεμικό δημογραφικό σφρίγος του λαού, παρά μόνον εάν εφαρμοσθή ένα οικονομικό μοντέλο ταχείας αναπτύξεως, αυτοματοποιήσεως (ως εν Ιαπωνία) και ισχυροτάτων κινήτρων για την απόκτηση τρίτου τέκνου, ήδη από του πρώτου.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (ΕΕ) δεν απειλείται τόσο απ’ τον Τράμπ ή την αποχωρούσα Βρεταννία, όσο από την υπογεννητικότητα των Ευρωπαϊκών οικογενειών.

Με γονιμότητα 1, 38 τέκνων ανά οικογένεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατοικηθή, εντός της προσεχούς 50ετίας, από 50 εκατομ. μωαμεθανούς – εάν δεν ληφθούν από τώρα σύντονα μέτρα ανανήψεως του γηγενούς πληθυσμού.

Εν τούτοις, σήμερα ο συνολικός πληθυσμός της Ευρώπης αυξάνει-κοντεύει τα 550 εκατομμύρια. Τούτο όμως οφείλεται αποκλειστικώς στην υψηλή γονιμότητα των ισλαμικών οικογενειών, με παιδιά περισσότερα των τριών και από την μετανάστευση ατόμων νεαράς ηλικίας από Ισλαμικές και Αφρικανικές χώρες αλλά με τελείως διαφορετικές πολιτιστικές αξίες των Ευρωπαϊκών και με υψηλή αντίσταση στην αφομοίωση.

Η Γαλλία θα γίνει «Ισλαμική δημοκρατία» το 2030, τύπου Ιράν ή Τουρκίας, εάν συνεχισθή η σημερινή αρνησιπαιδία των Γάλλων.

Δεν είναι μόνον η Γαλλία αλλά και η Γερμανία που αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα αλλά προσπαθεί να λύσει με την προσέλκυση μεταναστών όχι μόνον από την Συρία αλλά και από την …Ελλάδα! Πολλοί γιατροί λχ. φεύγουν από το ΕΣΥ και μεταβαίνουν στο Μόναχο και το Βερολίνο.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης έχουν πληθυσμιακό πρόβλημα με γονιμότητα 1, 6 και μαζί με την συμβολή των Λατίνων φθάνουν μετά βίας στο 2, 1.Στην Καλιφόρνια, οι γεννηθέντες εκτός χώρας υπερβαίνουν τους γηγενείς. Σε 50 χρόνια, η Αμερική θα κατοικείται από 50 εκατομμύρια μουσουλμάνους, οπότε δικαιολογούνται οι περιορισμοί μετοικεσίας που επέβαλε ο πρόεδρος Τράμπ σε 7 Ισλαμικές χώρες.

Στο παρελθόν, η πτώση της γεννητικότητος στην χώρα μας συνεδυάσθη με την μετανάστευση και την αστυφιλία – αμφότερες επιλογές πολιτικών, αποκληθέντων κατ’εφημισμόν ως «εθναρχών».

Από του 1987, η γεννητικότητα είχε περιορισθή κάτω του 1, 5 παιδιά ανά γυναίκα, δηλ. υπό το όριο αντικαταστάσεως. Ο κόσμος της Ελλάδος γηράσκει απαισίως. Οι άνω των 70 ετών αντιπροσωπεύουν το 30% του πληθυσμού ενώ η νεανικότης (ηλικίας μέχρις 15 ετών ) έχει περιορισθή στο 17% και βεβαίως, με πολύ αμφίβολο μέλλον, λόγω της ανεργίας του ευρώ (βλ. σχ. ΕΥΡΩ :Η Γιγάντωση της Ανεργίας. Υπό Κ.Κόλμερ, εκδ. ΚΑΚΤΟΣ του έτους 2000!…)

Προ 50ετίας, η αναλογία γερόντων προς νεολαία ήταν αντίστροφος . Βέβαια εις τούτο συνέβαλε η μείωση, μέχρι πρότινος, της θνησιμότητος και η απάντληση Ελληνικών πληθυσμών από την Αλεξάνδρεια, τον Πόντο και την Γεωργία και η παλιννόστηση από την Ευρώπη μετά το 1968.

Σήμερα, οι δεξαμενές αυτές Ελληνισμού έχουν εξαντληθή ενώ η εσωτερική μετανάστευση στέρησε πληθυσμού την ύπαιθρο, ιδίως την Βόρειο Ελλάδα που υπήρξε στο παρελθόν μεγάλη δεξαμενή παιδιών – δυστυχώς όχι πλέον.

Ταύτα μέχρις της προσφάτου πιστωτικής κρίσεως, οπότε νέον κύμα εξωτερικής μεταναστεύσεως έπληξε την χώρα. Υπολογίζεται 500.000 έλληνες και ελληνίδες έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα από το 2008.

Όπως προέβλεψε ο ιστορικός Πολύβιος (165 μ.Χ.) :«Η έλλειψη εισοδήματος επέφερε «αρνησιπαιδία στις πόλεις και ολιγανθρωπία στην ύπαιθρο».

Το μήνυμα του Ρωμαίου ιστορικού ελησμόνησαν οι ημέτεροι ευρώφιλοι, με άκρως ανησυχητικά αποτελέσματα, για ορισμένες περιοχές της χώρας ως η Θράκη, το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά του Αιγαίου, ενώ η στράτευση κληρωτών έχει περιορισθή κατά 35% στις 75.000, λόγω της επιβληθείσης λιτότητος του ευρώ .

Σχετικώς, ο Θουκυδίδης βάζει στο στόμα του Νικία την προφητική ρήση :« Ανδρες γαρ πόλις, και ου τείχη ουδέ νήες ανδρών κενών».

Όπως θα έλεγε σήμερα η ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας στρατηγός Ντεγκώλ : «Ποία η αξία της «ηνωμένης Ευρώπης» όταν θα έχει γίνει Ισλαμική;» .

Μήπως λοιπόν είχαν δίκηο ο Καντάφι και ο Ερντογκάν που προφήτευσαν την κατάκτηση της Ευρώπης από το Ισλάμ, άνευ πολέμου παρά μόνο με τις μωαμεθανές μητέρες;

Αλλ’ ας αφήσωμε την Γαλλία, όπου οι ψηφοφόροι, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, απεδοκίμασαν τα συμβατικά κόμματα, σοσιαλιστικό και της δεξιάς, κι’ ας ασχοληθούμε με τα συμβαίνοντα στην χώρα μας, όπου αυξάνεται ο φόρος εισοδήματος για τους πολυτέκνους κατά 3000 ευρώ.

           2. Τα Μνημόνια Γενοκτονίας .

Την παρούσα οικονομική συγκυρία των Μνημονίων , απασχολούν τρία ζητήματα :

1.Δύναται η Ελλάς ν’ αποπληρώσει το τεράστιο εξωτερικό χρέος, ύψους 450 δις. ευρώ ή 260% του ΑΕΠ (το 2016);

2.Ειναι συμβατή η αύξηση της φορολογίας άνω του 50% του ατομικού εισοδήματος, με την επείγουσα ανάγκη αποταμιεύσεως και επενδύσεων στην εθνική οικονομία;

3.Πόσον εφικτή είναι η μείωση της Ανεργίας με πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%;

Αρνητική απάντηση, στα τρία βασικά ζητήματα επιβιώσεως του Ελληνικού λαού, φανερώνει πόσον λανθασμένη είναι οικονομική πολιτική που εφαρμόζουν τα Μνημόνια. Αποκλειστικός σκοπός των, η εξυπηρέτηση του χρέους, αύξηση της φορολογίας και μείωση των κοινωνικών δαπανών και όχι η ανάπτυξη του Ελληνικού πληθυσμού.

Η πολιτική αυτή δεν είναι μόνον επικίνδυνη αλλά και αποτυχημένη. Αυξάνει συνεχώς το χρέος, αναστέλλει την ανάπτυξη και πλήττει τις φτωχότερες τάξεις. Και το κυριότερο, προκαλεί δημογραφική κρίση. Κατά 500.000 άτομα έχει μειωθή ο πληθυσμός της χώρας την τελευταία 7ετία .

Εν τοιαύτη περιπτώσει, γιατί συνεχίζεται η πολιτική αυτή ; Δεν αντιλαμβάνονται οι δανειστές την καταστροφή που συνεπιφέρει η ανυποχώρητη στάση των;

Α.   Ο Δείκτης Εξαρτήσεως.

Στην χώρας μας, κάθε εργαζόμενος καλείτο πέρσι να διαθρέψει 1,65 άτομα και ίσως περισσότερα εφέτος.

1.Το 2016, ο συνολικός πληθυσμός Ελλάδος ήταν 10,9 εκατομμύρια ατόμων (93% Έλληνες + 7% ξένοι) .

2.Το Εργατικό δυναμικό (15-65 ετών) ……….. 4,8 εκ.

3.Τα εξηρτημένα άτομα (>65 και <15 ετών)……. 6,1 εκ.

4.Η επίσημος Ανεργία …………………………. 1,1 εκ.

5. Πράγματι απασχολούμενοι (2-4)………….. 3,7 εκ.

6.Οι ανά απασχολούμενο εξηρτημένοι (6,1: 3,7) 1,65

Προ της ελεύσεως του ευρώ, εις κάθε Έλληνα εργαζόμενο αναλογούσαν 1,36 συντηρούμενα άτομα και επί της «επαράτου Χούντας» ένας εργαζόμενος προς ένα συντηρούμενο άτομο.

Αντιθέτως, στην ευημερούσα σήμερα Γερμανική οικονομία, ο ΔΕ είναι χαμηλότερος της μονάδος.

Η Ελληνική παραγωγή μετά το 2008 επιβραδύνεται ταχέως λόγω της Ανεργίας και ο Σ.Ε. συνεχώς αυξάνει μ’ όλα τα ανατροφοδοτούμενα επακόλουθα :Την κατάρρευση του συνταξιοδοτικού συστήματος, την εξάρθρωση της νοσοκομειακής περιθάλψεως, την αύξηση της θνησιμότητος στα 160 δημόσια νοσοκομεία και τους περισσοτέρους θανάτους εν Ευρώπη από αυτοκινητικά δυστυχήματα .Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της συρρικνώσεως του κράτους και του ατομικού εισοδήματος κάτω των 1.100 ευρώ ανά μέση οικογένεια.

-Συμπτωματικώς; Όχι βέβαια αλλά αναποφεύκτως κατόπιν της επιβληθείσης επταετούς λιτότητος .

Β. Η γενοκτονία της Λιτότητος.

Μία διόρθωση του Συντελεστού Εξαρτήσεως επί τα βελτίω, θα μπορούσε να προκύψει από την αύξηση του εθνικού εισοδήματος και της Απασχολήσεως.

Όπως επίσης, από την μείωση του αριθμητού στο κλάσμα Εξηρτημένων/ Απασχολουμένων . Δηλ. την μείωση των συντηρουμένων ατόμων. Εάν λχ. οι εξηρτημένοι εμειώνοντο κατά 500.000 άτομα, θα υπήρχε μία βελτίωση του Δ.Ε. κατά 8,5% στο 1,51 από 1,63.

Δοθέντος ότι οι δανειστές (ΕΕ) δεν επιθυμούν την αύξηση της Ελληνικής παραγωγής και της Απασχολήσεως, στοχεύουν στην μείωση του πληθυσμού κάτω των 15 ετών και άνω των 65 .

Η νέα «λιτότητα» με το τέταρτο μνημόνιο, αναποφεύκτως θα συνεπιφέρει περαιτέρω μείωση των γεννήσεων και της προσδοκίμου ζωής των νεοελλήνων.

Η «αξιολόγηση», που απαιτούν οι δανειστές, με νέες περικοπές κοινωνικών παροχών, μείωση των συντάξεων και αύξηση των φόρων, θα προκαλέσει περαιτέρω δημογραφική συρρίκνωση των γηγενών και υποκατάσταση των με τριτοκοσμικούς πελάτες, χαμηλού κόστους (νεαρούς λαθρομετανάστες). Γι’ αυτό άλλωστε δεν συζητείται η αύξηση του ορίου συνταξιοδοτήσεως στα 67 χρόνια ως εν Γερμανία(*).Ελάχιστα θα προσέφερε στην Απασχόληση υπό συνθήκας μεγάλης ανεργίας στην Ελλάδα. Τα μεγάλα «πρωτογενή πλεονάσματα» και όχι των περισσευμάτων του κρατικού προϋπολογισμού, θα εντείνουν την κοινωνική δυσανεξία .

Γ. Η «βόμβα Νετρονίου»

Εντεύθεν και ο ρόλος των Μνημονίων του ΔΝΤ κρίνεται ως σκοτεινός: Λειτουργούν ως «βόμβα Νετρονίου», που σκοτώνει τα έμβια όντα και αφήνει άθικτα τ’αζωϊκά. Κτίρια, οικόπεδα, παραλίες, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ.

Για τα οποία ήδη ενδιαφέρονται μεγάλως οι δανειστές, συνωστιζόμενοι στα ταμεία αποκρατικοποιήσεως και αυξάνοντες το «πρωτογενές πλεόνασμα»!…

· Οι επενδυτές αξιώνουν την παραλία του Ελληνικού, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενεργείας και φυσικού αερίου, το νεράκι του Θεού, τον έλεγχο του εναερίου χώρου και τον υποθαλάσσιο και υπόγειο πλούτο .Τα λιμάνια και τα αεροδρόμια αγοράζονται με πιστώσεις εσωτερικού.

· Οι διευθύνοντες τους ευρωπαϊκούς «θεσμούς» αμφισβητούν την Ελληνικότητα, με απαξιωτικές δηλώσεις τύπου Σόημπλε-Νταϊζελπλούμ .

· Οι Επίτροποι στοχοποιούν ζωτικούς τομείς της Ελληνικότητος όπως η μεγάλη εμπορική ναυτιλία .

· Ουσιαστικώς, οι Φράγκοι χρησιμοποιούν την υπογεννητικότητα ως μακροπρόθεσμο όπλο εξοντώσεως του Ελληνικού πληθυσμού.

Αλλά καμία χώρα χωρίς φυσική ανανέωση του πληθυσμού δεν ημπόρεσε να διατηρήσει επί μακρόν την ιδιοπροσωπεία της και τον πολιτισμό της . Και αυτό το γνωρίζουν καλώς οι Φράγκοι από την ιστορία αλλά το λησμονούν οι φιλολαϊκοί κυβερνώντες .

Μάλιστα, όταν η γονιμότητα πέσει κάτω του 1,3 επί σειράν ετών, η ανάταξις γίνεται εξαιρετικώς δυσχερής με το δημοκρατούμενο σύστημα .

Χωρίς την πλήρη Αναμόχλευση της πολιτείας, ο Ελληνισμός θα εξαφανισθή εντός της προσεχούς 50ετίας, όπως τον γνωρίσαμε έως σήμερα.

Και τότε ο διαχρονικός ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης θα έχει δικαιωθή πλήρως:

Την γλώσσα την Ελληνική οι Ποσειδωνιάται

Εξέχασαν τόσους αιώνας ανακατευμένοι

Με Τυρηνούς και με Λατίνους κι άλλους ξένους

Και τώρα πώς εξέπεσαν, πως έγιναν

Να ζουν και να μιλούν βαρβαρικά

Βγαλμένοι – ω συμφορά- απ’ τον Ελληνισμό.

Βέβαια, για τους μεταμοντέρνους συμπολίτες μας, τι σημασία έχουν οι βαρβαρισμοί, οι σολικισμοί και τα ψεύδη, που τα υφιστάμεθα καθημερινώς;

Ο «δημοκρατούμενος δήμος» αδιαφορεί πλήρως γι’ αυτά και τρέφει Αυταπάτες μεγαλύτερες από τις επίσημες αγραμματοσύνες: Πιστεύει στην συμπαράσταση των Ευρωπαίων κατά την ημέρα της κρίσεως .Ο λαός έχει χάσει τον αυτοπεποίθηση του και η «ηθίνουσα τάξις» ομνύει στο οθνείον νόμισμα, το ευρώ, απειλούσα εις περίπτωσιν ανακτήσεως της εθνικής κυριαρχίας, ότι θα καταστραφεί το έθνος.

Εν τούτοις, τόσον η εμμονή στα δανεικά όσο και η παραμονή στο ευρώ, βασίζονται στην ελεημοσύνη των Φράγκων και στην εκποίηση του Ελληνισμού.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής (Ρ) Στηβ Κίνγκ είχε πεί πρόσφατα: «Κανείς δεν μπορεί να ξανακτίσει τον πολιτισμό του με κάποιου άλλου τα παιδιά».

Είκοσι αιώνες ενωρίτερα, ο Πλούταρχος έγραψε στους ευπόρους της Χερώνειας : «Με το να βασίζονται στα δανεικά , είναι σαν τον άρρωστο, με σώμα πρησμένο από την πολυφαγία, που διαμαρτύρεται στον θεράποντα γιατρό ότι «με την δίαιτα θα γίνει ισχνός και άσαρκος».

-«Γιατί όχι, απαντά ο Πλούταρχος, αν έτσι αποκτήσεις ξανά την υγεία σου και γίνεις κύριος της γης που σ’ άφησε ο πατέρας σου, ελεύθερος και αξιοπρεπής». ( 831 D **).

Αγαπητές κυρίες και κύροι, το δημογραφικό μας πρόβλημα ευρίσκεται στον πυρήνα του χρεωκοπημένου πολιτικού μας συστήματος και όχι στις Ελληνίδες μητέρες, που κάνουν ό,τι μπορούν για να συντηρήσουν την οικογένεια αξιοπρεπώς.

Κώστας Κόλμερ.

———

(*)1.Γερμανικός Πληθυσμός 80,7 εκ.(92%γηγενείς+8% ξένοι)

2.Εργατικό δυναμικό 45 εκ.

3.Εξηρτημένα άτομα 35,7 εκ.

4.Ανεργία 4,6% ή 2,1 εκ.

5.Δείκτης Εξαρτήσεως 35,7:42,9=0,83.

Σε κάθε Γερμανό εργαζόμενο αναλογούν 0,83 συντηρούμενα άτομα και η οικ. ανάπτυξη συνεχίζεται εν Γερμανία, λόγω αυξήσεως των εξαγωγών και υποτιμήσεως του ευρώ έναντι του μάρκου.

Η Γερμανία αύξησε πρόσφατα το όριο συνταξιοδοτήσεως στα 67 έτη για να εξασφαλίσει έναν Σ.Ε. σε διατηρήσιμα ύψη. Προπολεμικά ζητούσε να της παραχωρηθούν αποικίες στην Αφρική για την αύξηση της παραγωγής- διαφορετικά απειλούσε με πόλεμο (βλ.σχ.Δρ. Γιάλμαρ Σάχτ 1936).

(**) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, 45-120 μ.Χ.. Για τις συμφορές του δανεισμού. «Περί του μη δείν δανείζεσθαι». εκδ.ΝΕΦΕΛΗ.

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Upload File

You can include images or files in your comment by selecting them below. Once you select a file, it will be uploaded and a link to it added to your comment. You can upload as many images or files as you like and they will all be added to your comment.