ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

Καταγγελία Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κέρκυρας για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
Monday
04/09/2017
13:32 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος G-M-R Πλειστηριασμοί
1

Elec_Pleist

Καταγγελία από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κέρκυρας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

30/08/2017

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κερκύρας καταγγέλλει την απευθείας ανάθεση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μια από τις ελπιδοφόρες δεσμεύσεις της παρούσας Κυβέρνησης ήταν η υπόσχεση νομοθέτησης πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς και περαιτέρω η υπόσχεση νομοθέτησης πλαισίου προστασίας της περιουσίας ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Επειδή τούτο δεν συνέβη, από τον Σεπτέμβριο του 2016 παρατηρείται μια εντατικοποίηση αντιδράσεων διαφόρων κοινωνικών ομάδων εναντίον των πλειστηριασμών, με εξιλαστήρια θύματα τους συμβολαιογράφους.

Εδώ να διευκρινιστεί ότι ο συμβολαιογράφος, ως άμισθος δημόσιος λειτουργός, ενεργεί στον πλειστηριασμό ως υπάλληλος της Πολιτείας, ενδεδυμένος με δημόσια εξουσία ώστε να επιβλέψει την απόλυτη τήρηση του Νόμου κατά τη διενέργεια του πλειστηριασμού. Η διενέργεια δεν αποτελεί επιλογή του συμβολαιογράφου, αντιθέτως, η μη διενέργεια από δική του βούληση, στοιχειοθετεί παράβαση καθήκοντος με τις ανάλογες ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες.

Παρ’όλα αυτά, σε μια προσπάθεια αναπλήρωσης της απούσας Κυβέρνησης, η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε αρχικά την αποχή από τους πλειστηριασμούς γενικά και σταδιακά από πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Οι εν λόγω αποφάσεις δεν είχαν αποτέλεσμα στην ουσία του προβλήματος αφού από τη μια η Κυβέρνηση συνέχισε να μην νομοθετεί παρά τις ανωτέρω δεσμεύσεις της, από την άλλη οι κοινωνικές ομάδες συνέχισαν να στοχοποιούν τους συμβολαιογράφους ως «υπαίτιους» για όποιον πλειστηριασμό διενεργείτο.

Εντός του εν λόγω περιβάλλοντος, ξαφνικά το μήνα Φεβρουάριο του 2017 ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοινώνει στη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, μέσω του ex ufficio προέδρου αυτής, προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, ότι έχει συμφωνήσει με την τρόικα τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος συνεδριάζει αρχές του μηνός Μαρτίου του 2017, για να αξιολογήσει την ανακοίνωση του Υπουργού. Εκεί διαπιστώνεται: α) ότι η διενέργεια των πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα δεν λύνει το πρόβλημα της πρώτης κατοικίας και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, β) ο Υπουργός θέλει να μεταθέσει την ΕΥΘΥΝΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πλειστηριασμών στους εννέα (9) συμβολαιογραφικούς συλλόγους της Χώρας και γ) ότι ο Υπουργός θα επιλέξει την ανάδοχο εταιρεία και ότι το έργο έχει κοστολογηθεί στις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Με δεδομένο ότι οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κάποιοι σε προφανή συνεννόηση με τον Υπουργό φρόντισαν να «σπάσει» το έργο σε εννέα (9)υποέργα των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ το καθένα, ώστε να μην χρειάζεται διαγωνισμός κατά το δημόσιο λογιστικό, αλλά να μπορεί να γίνει με απ’ευθείας ανάθεση από κάθε σύλλογο. Προσοχή: πρόκειται για το ίδιο έργο (ηλεκτρονική πλατφόρμα) με τους ίδιους εργοδότες (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι) και τον ίδιο ανάδοχο. Είναι ευνόητο ότι η πλειοψηφία της Συντονιστικής αντέδρασε σε αυτή τη μόχλευση, για το επιπλέον γεγονός ότι επεδείχθη από τον Υπουργό η εταιρεία Newsphone Hellas, ως η μόνη κατάλληλη.

Επί αυτών υπεβλήθη υπό τεσσάρων (4) συμβολαιογραφικών συλλόγων ερώτημα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με αρμόδιο υπάλληλο της Αρχής, ειπώθηκε ότι η ανωτέρω μόχλευση δεν είναι νόμιμη αλλά η απάντηση θα αργήσει να εκδοθεί διότι «ασκούνται πιέσεις». Επιπλέον, εστάλη στην ανάδοχο εταιρεία από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κερκύρας μια σειρά παρατηρήσεων επί του σχεδίου συμβάσεως, παρατηρήσεις οι οποίες απεδείκνυαν το μη νόμιμο της συμβάσεως, μαζί με μια σειρά παρατηρήσεων από τις οποίες προέκυπτε το παράλογο του να μην έχει την ευθύνη λειτουργίας, την εποπτεία και την ιδιοκτησία της πλατφόρμας το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αντί απαντήσεως, νύκτωρ η Κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία σε Σχέδιο Νόμου για την παιδεία (!) με την οποία αποδόμησε ένα προς ένα τα επιχειρήματα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κερκύρας, τροποποιώντας το άρθρο 98 του Κώδικα Συμβολαιογράφων και προσθέτοντας νέο άρθρο (98Α) στον ίδιο Κώδικα, καθιστώντας στην ουσία την όλη διαδικασία νομιμότατη. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Στο εν λόγω Σ/Ν περιελήφθη και τροπολογία δια της οποίας καταργήθηκε (απολύθηκε) ο βοηθός νομικός σύμβουλος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (προφανώς ως «μη συμμορφωθείς προς τας πιέσεις»).

Είναι περιττό να αναφερθεί ότι για την τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων ουδεμία επικοινωνία προηγήθηκε με τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους, αντίθετα, χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα μια απόφαση της Συντονιστικής του έτους 2013 σχετική με το άρθρο 98 του Κώδικα στα πλαίσια της ευρύτερης αναθεώρησης του Κώδικα Συμβολαιογράφων, η οποία προσπάθησε τότε να σώσει τα αποθεματικά των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων (αποθεματικά τα οποία δημιουργήθηκαν από συνδρομές των συμβολαιογράφων και όχι από κρατική επιχορήγηση) εν όψει του «σκουπίσματος» των αποθεματικών των ταμείων του ευρύτερου δημόσιου τομέα από την τότε Κυβέρνηση

και ουδεμία σχέση είχε με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Άλλωστε είχαμε ήδη την πικρή εμπειρία της εν μια νυκτί υφαρπαγής του αποθεματικού του ειδικού λογαριασμού της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Φυσικά, η όλη αναθεώρηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων έκτοτε εγκαταλείφθηκε και ποτέ δεν απέκτησε τη μορφή τυπικού νόμου, ουδείς οίδε γιατί.

Με τις ίδιες «νομοθετικές» προβλέψεις τέθηκε και προθεσμία στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους (έως την 1/9/2017) να έχουν υπογράψει τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και να έχουν εκπαιδεύσει τα μέλη τους, άλλως τα μέλη όσων συλλόγων δεν δεχτούν να προσχωρήσουν στη σύμβαση θα πιστοποιούνται από το σύλλογο των Αθηνών.

Να λεχθεί εδώ ότι ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών όχι μόνο θα υπογράψει τη σύμβαση σύμφωνα με εξουσιοδότηση που, κατά δήλωση του προέδρου του Συλλόγου των Αθηνών, έχει λάβει από το Δ.Σ. του Συλλόγου (sic) αλλά και θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου το εν λόγω έργο (ηλεκτρονική πλατφόρμα) αφού με την τροποποίηση του άρθρου 98 του Κώδικα Συμβολαιογράφων εξαλείφθηκε ο δημόσιος χαρακτήρας των συμβάσεων που συνάπτονται από τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους, συνεπώς αυτές εφ’εξής θα γίνονται με απ’ευθείας αναθέσεις μη εμπίπτουσες στο δημόσιο λογιστικό.

Σ’εμάς, που ως ενεργοί πολίτες ενημερωνόμαστε για τις δημοσιονομικές εξελίξεις, έγινε σαφές ότι αρχές του έτους 2017 υπήρξε πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 6 δις ευρώ. Αναρωτιόμαστε αν από το πλεόνασμα αυτό θα ήταν μεγάλη σπατάλη να «προικοδοτηθεί» το Υπουργείο Δικαιοσύνης με 200.000 ευρώ προκειμένου να δημιουργήσει την περιβόητη ηλεκτρονική πλατφόρμα την οποία είχε συμφωνήσει με την τρόικα ο Υπουργός.

Ως Σύλλογοι αλλά και ως Συντονιστική απευθυνθήκαμε στην φυσική μας προϊσταμένη Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία κυνικά μας ενημέρωσε ότι «κάθε επάγγελμα έχει τα ρίσκα του». Ανάλογη ήταν η απάντηση που λάβαμε από την εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τέλος, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ουδεμία δήλωση έγινε τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από την εν γένει αντιπολίτευση αλλά και γενικώς από επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς για το θλιβερό φαινόμενο που διαδραματίζεται στις αίθουσες των Ειρηνοδικείων της Χώρας κάθε Τετάρτη από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η δε Κυβέρνηση δεν σταμάτησε στην παράλειψη εκδόσεως οποιασδήποτε ανακοίνωσης αλλά δια στόματος της Υπουργού κ. Φωτίου, μας δήλωσε ότι είναι υπέρ των συλλογικοτήτων που σταματούν τους πλειστηριασμούς, λες και κυβερνάνε οι συμβολαιογράφοι αυτή τη Χώρα.

Για όλα τα παραπάνω, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κερκύρας:

1. Καταγγέλλει την Κυβέρνηση για την εγκληματική παράλειψη νομοθετήσεως στην κατεύθυνση της προστασίας της πρώτης κατοικίας

2. Καταγγέλλει την Κυβέρνηση για την εγκληματική παράλειψη νομοθετήσεως στην κατεύθυνση της προστασίας της περιουσίας των ευπαθών κοινωνικά ομάδων

3. Καταγγέλλει τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την απεμπόληση του δημοσίου χαρακτήρα του πλειστηριασμού και την απόδοση του σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με ειδική μνεία στο άρθρο 959Α του ΚΠολΔ ότι το Υπουργείο ουδεμία ευθύνη έχει

4. Καταγγέλλει τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη μόχλευση της απ’ ευθείας ανάθεσης σε ανάδοχο εταιρεία με την ύπουλη τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων

5. Καταγγέλλει τα αρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη για το δημόσιο διασυρμό που υφίστανται κάθε Τετάρτη οι συμβολαιογράφοι στα Ειρηνοδικεία τη Χώρας

6. Καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης, έστω και τη δωδεκάτη ώρα, να αναλάβει τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πλειστηριασμών, καθιστώντας με Νόμο το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκλειστικό κύριο, διαχειριστή και υπεύθυνο της διαδικασίας

7. Καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αναθεωρήσει το άρθρο 959Α και τις σχετικές ΥΑ κατόπιν ενδελεχούς διαλόγου με τους επιστημονικούς φορείς (Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Δικηγορικοί Σύλλογοι, Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι, Ομοσπονδία Δικαστικών

Επιμελητών), προκειμένου να μην μεταβληθούν οι πλειστηριασμοί σε ένα «Βατερλώ» ισάξιο του Κτηματολογίου, το οποίο ειρήσθω εν παρόδω κάποιος παλαιότερος Υπουργός Δικαιοσύνης το παρέδωσε στο ΥΠΕΚΑ έναντι του αναλόγου «τιμήματος»

8. Επιφυλάσσεται για τις ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ενάντια στις παραπάνω τροπολογίες και δεσμεύσεις υποτέλειας».

ΠΗΓΗ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Upload File

You can include images or files in your comment by selecting them below. Once you select a file, it will be uploaded and a link to it added to your comment. You can upload as many images or files as you like and they will all be added to your comment.