ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

(QE): Η Μοναδική Αλήθεια και το Νέο Μεγάλο Παραμύθι των Παραμυθάδων.
Wednesday
01/03/2017
10:19 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος Δημ. Αντωνίου
0

ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΜΕΝΙΟΥ)

 

Το Πρόγραμμα «Ποσοτικής Χαλάρωσης» (QE): Η Μοναδική Αλήθεια και το Νέο Μεγάλο Παραμύθι των Παραμυθάδων.

του Δημ. Αντωνίου, ιατρού, 28 Φεβ. 2017

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2015 έδωσε το «πράσινο» φως στην ECB (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – EKT) να προχωρήσει στην εξαγορά κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά(Quantitative Easing-Ποσοτική Χαλάρωση), προκειμένου να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Κι αυτή είναι μια Κευνσιανή Νομισματική Πολιτική !

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο αποφάσισε την Τετάρτη (22-01-2015) την νομιμοποίηση του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων (ΟΜΤ, Outright Monetary Transactions Program) από την ΕΚΤ από χώρες σε κρίση, όπως η Ελλάδα, γεγονός που αποτελεί απόφαση – ορόσημο για την Ευρωζώνη.

Πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, ανακοίνωσε, την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης σύμφωνα με το οποίο η Τράπεζα θα ξεκινήσει αγορά ομολόγων (κρατικών και ιδιωτικών-τραπεζικών) από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, το οποίο παρατάθηκε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017.

Οι αγορές ομολόγων θα βασίζονται στην κλείδα κατανομής και θα κινούνται στο ποσό των 80 δισ. το μήνα. Συνολικά το πρόγραμμα της ΕΚΤ θα αγγίξει τα 1,4 τρισ. ευρώ. Στο διάστημα αυτό η ECB θα διαθέτει 80 δις. το μήνα για αγορές κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με το μερίδιο συμμετοχής των εθνικών τραπεζών οι αγορές των ομολόγων

Ο Μάριο Ντράγκι τόνισε, ακόμη, ότι οι αγορές θα γίνουν σύμφωνα με το μερίδιο συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο ποσοστό τους στο ΑΕΠ της ευρωζώνης.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) συμμετέχει με ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤ (και στο Ευρωπαικό ΑΕΠ), συνεπώς δικαιούται to 2% της συνολικής Ποσοτικής Χαλάρωσης (*). Δηλαδή, το ποσόν που εδικαιούταν η Ελλάδα το 2015 ήταν 2% Χ 1.4 τρις = 30 δις. ευρώ. Όμως, σήμερα (Φεβρουάριος 2017) και μέχρι την λήξη του QE τον Δεκέμβριο του 2017, θα διατεθούν συνολικά 80 δις Χ 8 μήνες = 640 δις. Συνεπώς η Ελλάδα, θεωρητικά δικαιούται 2% Χ 640 δις = 13 δις.

(*) Πάντως, εκτός από αυτό το γενικό περιορισμό, τίθεται αντίστοιχο όριο ανά εκδότη (το κράτος που δανείζεται δια της πώλησης-έκδοσης των ομολόγων, όπως η Ελλάδα) ομολόγων αυτών (33%) και ανά έκδοση (25%). Τα όρια αυτά διασφαλίζουν ότι παρά τις παρεμβάσεις του Ευρωσυστήματος θα διαφυλαχθεί η λειτουργία των αγορών τίτλων. Ταυτόχρονα, τα όρια επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία των ρητρών συλλογικής δράσης (CACs) οι οποίες είναι συνήθως ενσωματωμένες στα κρατικά ομόλογα, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους. Σχετικά επιβεβαιώθηκε ότι το Ευρωσύστημα δεν θα έχει προνομιακή μεταχείριση έναντι των ιδιωτών πιστωτών σε περίπτωση αναδιάρθρωσης χρέους.

ΤΑ 13 δις. όμως του QE, είναι (σχεδόν) αδύνατο να πέσουν στην Ελληνική Οικονομία

Τα 13 αυτά δις. ευρώ που είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα μέχρι την λήξη του QE τον Δεκέμβριο του 2017, θεωρώ εύλογα ότι δεν θα πέσουν τελικά στην ελληνική οικονομία για τους εξής λόγους:

Τα 13 αυτά δις. του QE θα βγουν σε δημοπρασία μεταξύ των κατόχων των ελληνικών ομολόγων και θα καταλήξουν επιμεριστικά στα χέρια των πλειοδοτών, που είναι οι κάτοχοι των κρατικών ελληνικών ομολόγων, που είναι ξένα funds, τα οποία κατέχουν ελληνικά ομόλογα συνολικά 62 δις. (στο άρτιο, δηλ. στο 100% της ονομαστικής των αξίας) και στις ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες που κατέχουν ομόλογα αξίας 11 δις. (στο άρτιο).

[Βλ. στα επόμενο διαγράμματα την κατανομή του δημοσίου χρέους της Ελλάδος]. Θυμίζω ότι το μεγάλο μέρος του ελληνικού δημοσίου χρέους το οφείλει η Ελλάδα στα κράτη της ΕΕ και την ΕCB, συνεπώς το QE δεν εφαρμόζεται στο χρέος που κρατάνε στα χέρια τους τα κράτη της ΕΕ και η ECB].

ΧΡΕΟΣ 1

ΧΡΕΟΣ 2

Το πρώτο ερώτημα που τίθεται εδώ είναι: Είναι οι ελληνικές τράπεζες πρόθυμες να πωλήσουν τα κρατικά ελληνικά ομόλογα στην ECB για να πάρουν ρευστό για να το διαθέσουν σε δάνεια? Η απάντηση είναι προφανώς ΟΧΙ, διότι τα ομόλογα είναι (σχετικά) ασφαλείς επενδύσεις για τις τράπεζες, ενώ τα δάνεια στις παρούσες συνθήκες κρίσης εμπεριέχουν κίνδυνο για τις τράπεζες, και με δεδομένο ότι το 45% των δανείων που έχουν χορηγήσει είναι ήδη «κόκκινα» συνολικού ύψους 105 δισ.! και οι τράπεζες είναι στο χείλος μιας νέας ανακεφαλαιοποίσης. Συνεπώς, δεν μπορούν και δεν θα ρισκάρουν να δώσουν και νέα δάνεια για μνα γίνουν κι αυτά κόκκινα.

Ας δεχτούμε όμως το ΑΠΙΘΑΝΟ σενάριο, ότι ΟΛΑ τα 13 δις. του QE, πάνε στις ελληνικές τράπεζες και με αυτά αγοράζουν κρατικά ελληνικά ομόλογα ύψους 11 δις.

Κι ας ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ότι όλα τα κεφάλαια αυτά (11 δις.) δοθούν τελικά από τις χρεοκοπημένες τράπεζες ως Επενδυτικά και Καταναλωτικά Δάνεια σε ανύπαρκτους έλληνες επιχειρηματίες και καταχρεωμένους καταναλωτές. Τότε προκύπτει το παρακάτω 2ο ερώτημα:

Το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι:

Είναι τα 11 δις. αρκετά να αλλάξουν την μοίρα της πεθαμένης οικονομίας? Η απάντηση δίνεται από τα εξής στοιχεία:

Ακόμα και πέρσι, το 2015 έγιναν στην Ελλάδα επενδύσεις ύψους 20 δις! που είναι το 11.5% του ΑΕΠ (185 δις.) (συγκρινόμενα με τα 60 δις. του 2007, που ήταν το 25% του ΑΕΠ του 2007 (240 δις.), σε σταθερές τιμές του 2010).

Στην Ευρώπη οι Επενδύσεις το 2015 ήταν το 19% του συνολικού Ευρωπαικού ΑΕΠ(ενώ το 2007 ήταν το 22.5% του συνολικού Ευρωπαικού ΑΕΠ).

Με τις παραπάνω επενδύσεις των 21 δις. το 2015, είδατε να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα το 2015-6?….όχι φυσικά, διότι τα 21 δις. το 2015 είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα 60-80 δις. επενδύσεων που χρειάζονται ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ (ή 100 δις. το χρόνο κατά τον ΙΟΒΕ) συνέχεια για μια τουλάχιστον 10ετία για να πάρει μπροστά η οικονομία (ανάπτυξη) και να συγκλίνουμε με τα δεδομένα της Ευρώπης, δεδομένου ότι η ετήσια απόσβεση (οικονομική απαξίωση) των επενδύσεων είναι 10% τον χρόνο.

To τελευταίο ερώτημα: Ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο από την αγορά Ελληνικών κρατικών ομολόγων στα πλαίσια του QE? Δηλ. εάν η ECB αγοράσει ελληνικά ομόλογα αξίας στο άρτιο (στο 100% της ονομαστικής των αξίας) κι αυτά πέσουν μετά π.χ. στο 70-80% της ονομαστικής των αξίας (υπό το άρτιο), ή εάν η Ελλάδα δεν μπορέσει να τα εξοφλήσει στην ECB στην λήξη των ομολόγων αυτών, ποιος θα πληρώσει την ζημία αυτή?

Μια πρώτη απάντηση είναι προφανώς ότι τον κίνδυνο και την ζημία θα την πληρώσει η ECBκαι συνεπώς ΟΛΑ τα κράτη της Ευρωζώνης. !!!….ΛΑΘΟΣ…Τον κίνδυνο και την ζημιά την αναλαμβάνει και την πληρώνει η ΤτΕ!, και τελικά το Ελληνικό Δημόσιο, διότι όπως συμφωνήθηκε μεταξύ της ECB και των κρατών-μελών της ΕΕ:

«Οι Εθνικές Kεντρικές Tράπεζες των κρατών-μελών της ΕΕ θα αναλαμβάνουν τον κίνδυνο για περίπου το 80% από τις αγορές τίτλων, διευκρίνισε ο επικεφαλής της ΕΚΤ.

Με τον τρόπο αυτό το χρέη των εθνικών-κρατών-μελών της ΕΕ, έμμεσα τουλάχιστον, εξακολουθούν να είναι Εθνικά και να εξυπηρετούνται από τις Εθνικές των Τράπεζες με τίμημα την ζημία των Εθνικών Κυβερνήσεων κι Ασφαλιστικών Ταμείων που είναι οι κύριοι (κατά 85-90% στην Ελλάδα) των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (*) και την αύξηση του εθνικού των πληθωρισμού. Έτσι, διατηρείται η Αρχή της Διαχωρισμού των Εθνικών Χρεών κι αποκλείεται η Ευρωπαική Αμοιβαιοποίηση των Εθνικών Δημόσιων Χρεών) (αρ. 125 ΣΛΕΕ).

(*) μην ακούτε τις αστειότητες περί κατοχής της ΤτΕ από τους Ρότσιλντ κλπ….αυτοί κατέχουν περίπου μόνο το 10-15% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η πρακτική αυτή έχει ως συνέπεια, εάν η ΤτΕ υποστεί ζημία από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που θα αγοράσει η ECB από τις ελληνικές τράπεζες στα πλαίσια του QE, οι ζημίες αυτές θα καταγραφούν και θα επιβαρύνουν την ΤτΕ και τελικά το Ελληνικό Δημόσιο ! κι όχι την ECB.

Κι έχω και κάτι άλλο σαν «επιδόρπιο»: Για να μας επιτρέψει η ECB να μπούμε στο QE(παρόλο που η ίδια δεν δίνει κεφάλαια και δεν παίρνει κανένα ρίσκο), θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την 2η αξιολόγηση και να εκτιμήσει η ίδια (η ECB κι όχι το ΔΝΤ), ότι το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδος είναι ΒΙΩΣΙΜΟ…!… «Ζωντανεύουν οι Νεκροί» ?

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από τα παραπάνω, προβλέπω ευλόγως, ότι ΕΑΝ εφαρμοστεί το QE στην Ελλάδα, αυτό θα σημαίνει την παροχή στις ελληνικές τράπεζες μιας ΣΤΑΓΟΝΑΣ, 2-3 δις., τα οποία όμως κι οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν για την ΔΙΚΗ τους ρευστότητα (και κατά προτεραιότητα για την εξόφληση των υποχρεώσεών-οφειλών των προς την ΤτΕ για τα κεφάλαια του ELA που αυτές (οι τράπεζες) έχουν πάρει από την ΤτΕ) κι ΟΧΙ για την δανειοδότηση της οικονομίας.

Μην ξεχνάμε ότι το 2014 και 2015 οι ελληνικές Τράπεζες έχουν αντλήσει –κι επιστρέψει-από την ΤτΕ, συνολικά περίπου 200 δις. ρευστότητα για τις εσωτερικές των ανάγκες ρευστότητας !

Και μην ξεχνάτε το ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ:

1) Την οριστική διαγραφή από το ΤΧΣ (ελληνικό δημόσιο) των 7.5 δις. ευρώ που αυτόΔΑΝΕΙΣΕ στην Υπό Εκκαθάριση ΑΤΕ (ΑΤΕ ΥΕΕ) για την κάλυψη του ανοίγματος του Ενεργητικού της (financial gap)από τα κόκκινα δάνεια της ΑΤΕ ΥΕΕ, τα οποία όμως η ΑΤΕ ΥΕΕ τα διεκδικεί παράνομα (**) για 2η φορά από τους δανειολήπτες !.

Και ξέρετε που πήγαν τα 7.5 δις. που δάνεισε το ΤΧΣ στην ΑΤΕ ΥΕΕ?….πήγαν σε «Εκτός Ισολογισμού Λογαριασμό» της Τράπεζας Πειραιώς!) (η υπόθεση αυτή βρίσκεται στον Εισαγγελέα Διαφθοράς μετά από δική μου μήνυση από το 2013).

(**) αυτό όμως δεν ισχύει για τις 4 συστημικές τράπεζες που ανακεφαλαιοποιήθηκαν από το ΤΧΣ με 27.5 δις. διότι η ανακεφαλαιοποίηση είναι κάτι τελείως διαφορετική από τον παραπάνω δανεισμό της ΑΤΕ ΥΕΕ από το ΤΧΣ με 7.5 δις.

2) Το Δεκέμβριο του 2015 (επί Σύριζα) το ΤΧΣ (ελληνικό δημόσιο) έχασε 46.5 δις. σε μετοχικό κεφάλαιο που κατείχε σε όλες τις ελληνικές τράπεζες, (συστημικές και υπό εκκαθάριση), οι οποίες πωλήθηκαν όλες (σε ποσοστά από 70-90%) μαζί με την συνολική των περιουσία ύψους 345 δις., σε ξένες τράπεζες και funds, με το ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΠΟΣΟ των 5 δις. μόνο.

Το QE είναι ένα ακόμα ΨΕΜΜΑ, ή ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΗ των αδαών, ανίδεων βουλευτών και υπουργών των Σύριζα-ΑΝΕΛ….

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ και ΤΡΕΛΟΙ βγήκαν από τους Τάφους και τα Τρελοκομεία και Διαφεντεύουν την Ελλάδα. Σώρρες, Τσίπρες και Καμμένοι…και δεν υπάρχει Θεός να μας σώσει.

Δημ. Αντωνίου, ιατρός

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Upload File

You can include images or files in your comment by selecting them below. Once you select a file, it will be uploaded and a link to it added to your comment. You can upload as many images or files as you like and they will all be added to your comment.