ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

Tσίπρας-Κοτζιάς για το Σκοπιανό: Στον Εισαγγελέα Φλωρίνης για «Προδοσία της Χώρας»(ΠΚ138), Εθνική Αναξιότητα» (Α.Ν.533/1945), Κατάχρηση Πληρεξ/τας(ΠΚ151), Πλαστογραφία Εγγράφου (ΠΚ 216).
Wednesday
05/09/2018
00:21 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος Κείμενα Γνώμης Δημ. Αντωνίου
0

 

Δημ. Αντωνίου, 4 Σεπ. 2018

 

 

Tσίπρας-Κοτζιάς για το Σκοπιανό: Στον Εισαγγελέα Φλωρίνης για «Προδοσία της Χώρας»(ΠΚ138), Εθνική Αναξιότητα» (Α.Ν.533/1945), Κατάχρηση Πληρεξ/τας(ΠΚ151), Πλαστογραφία Εγγράφου (ΠΚ 216).

Του Δημ. Αντωνίου, ιατρού, Χαλκίδα

Χθές κατατέθηκε στον Εισαγγελέα Χαλκίδος για τον αρμόδιο Εισαγγελέα Φλωρίνης η 400σέλιδη μήνυσή μου με 800 σελ. σχετικά έγγραφα, κατά των Τσίπρα-Κοτζιά για την Συμφωνία των Πρεσπών για το θέμα των Σκοπίων.

Ελπίζωμ η μήνυση αυτή που είναι και μια μεγαλειώδη ιστορική, γλωσσολογική, αλλά και νομική μελέτη υψηλότατου επιπέδου βα εκδοθεί σε βιβλίο, για την δωρεά του στους Έλληνες όλων των γενεών και χωρίς ουδεμία αξίωση από εμένα.

Προς το παρόν σας καταθέτω τις κατηγορίες και τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ της μήνυσης-μελέτης μου, η οποία είμαι σίγουρος θα παράξει μεγάλες και ιστορικές εξελίξεις.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΜΗΝΥΣΗ

Του Δημητρίου Αντωνίου, ιατρού, κατ. Χαλκίδος, οδός Δημ. Βώκου 6, ΤΚ 34132,

ΑΔΤ: ΑΙ 986650/ΤΑ Χαλκίδος, τηλ. 22210-62743 και 695 30 12 255, email: el.politias@cyta.gr

ΚΑΤΑ

1) Νικολάου Κοτζιά, Υπουργού Εξωτερικών Ελλάδος, ως φυσικού αυτουργού και

2) Αλέξη Τσίπρα, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, ως Ηθικού αυτουργού

ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

ΓΙΑ ΚΑΤ` ΑΛΗΘΗ ΣΥΡΡΟΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ

1) ΑΡ. ΠΚ 151 (Κατάχρηση Πληρεξουσιότητας) και 216.2 (Διπλή Διανοητική Πλαστογραφία μετά χρήσεως του εγγράφου της Συμφωνίας των Πρεσπών) (Πρώτο και Δεύτερο Έγκλημα)

2) Αρ. ΠΚ 138 «για επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας» κατ` αληθή συρροή και των αρ.1παρ.ι, αρ.4-5 «περί «Εθνικής Αναξιότητας», αρ.14παρ.2δ του Α.Ν.533/1945 (όπως ισχύει, βλ. στοιχ.18α-ι) (Τρίτο και Τέταρτο Έγκλημα) και κατά αληθή συρροή των αρ. ΠΚ 140εδ.α`, 141εδ.α`,β`, 150, 151, 192,

διαπραχθέντων δια της διαπραγμάτευσης και υπογραφής και των όρων της Συμφωνίας των Πρεσπών Ελλάδος-ΠΓΔΜ (FYROM) που υπεγράφη στις Πρέσπες του Νομού Φλωρίνης την 17-06-2018 μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και ΠΓΔΜ Νικολάου Κοτζιά και Νικολά Δημητρώφ αντίστοιχα.

ΟΛΑ τα παραπάνω εγκλήματα 1) και 2) ως εκ της νομικής φύσεως εκάστου, είναι εγκλήματα «σκοπού», ήτοι είναι «τετελεσμένα» παρόλο «μη-πεπερασμένα», δηλαδή είναι «τετελεσμένα» ακόμα κι αν δεν επήλθαν τα αποτελέσματα στα οποία απέβλεπαν οι εγκληματικές των πράξεις που επιχειρήθηκαν με εγκληματική πρόθεση από τους Τσίπρα και Κοτζιά δια της Συμφωνίας των Πρεσπών. Συνεπώς δεν είναι νοητή η απόπειρα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1) Χρονικό της Διαφοράς Ελλάδος-ΠΓΔΜ για το όνομα της τελευταίας…..σελ.5-10.

2) ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Τσίπρα –Κοτζιά: Κατάχρηση Πληρεξουσιότητας από τον Ν. Κοτζιά (ΠΚ 151). Το Δίκαιο των Διεθνών Συνθηκών. Τα εκ της Συμφωνίας των Πρεσπών ήδη παραχθέντα τετελεσμένα γεγονότα……………………………………………………………………………..σελ. 11-62.

3) ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Τσίπρα-Κοτζιά: Διπλή Διανοητική Πλαστογραφία μετά Χρήσεως της Συμφωνίας των Πρεσπών (ΠΚ 216.2)…………………………………σελ.62-65.

4) Το ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΤΖΙΑ-ΤΣΙΠΡΑ: Παράβαση του αρ.4 του Α.Ν. 533/1945 περί «Εθνικής Αναξιότητας» (όπως ισχύει, βλ. στοιχ. 18α-ι) και κατά συρροή του αρ. 138 ΠΚ «για επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας» και κατά συρροή των αρ. ΠΚ 140εδ.α`, 141εδ.α`,β`, 150, 151, 192……………………………………………………………………………..66-66.

α) Οι απαρχές του Αλυτρωτικού εναντίον της Ελλάδος Εθνικιστικού «Μακεδονισμού» των Νοτιο-Σλάβων (Γιουγκοσλάβων και Σκοπιανών) τον 19ο αι. και η εξέλιξή του: Ο «Εκσλαβισμός» των Αρχαίων (μη-Ελλήνων) Μακεδόνων…………………………………………………………………σελ.67-89.

β) Η Αφύπνιση του Εθνικιστικού «Μακεδονισμού» των Νοτιο-Σλάβων και Βουλγάρων τον 19οαι. Οι Απελευθερωτικοί από τους Οθωμανούς Αγώνες και οι «Εθνοτικοί Μακεδονικοί Πόλεμοι» 1895-1908. H Κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο Βουλγαρικός Εθνικισμός του 19ου αι. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-3 ……………………………………………………………..σελ.89-107.

γ) Η Γιουγκοσλαβία και Λαική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΛΔΜ)-ΠΓΔΜ είναι εχθρικές προς την Ελλάδα Χώρες. Οι διαχρονικές Σχέσεις Ελλάδος – Γιουγκοσλαβίας και ΛΔΜ (ΠΓΔΜ). Οι Εκθέσεις κι οι αποφάσεις του ΟΗΕ 193/1948 και 288/ 1949 για τα σχέδια διαμελισμού της Ελληνικής Μακεδονίας από την Γιουγκοσλαβία και ΛΔΠ-ΠΓΔΜ στον Ελληνικό Εμφύλιο και για το Παιδομάζωμα. Οι σχέσεις Ελλάδος-Γιουγκοσλαβίας 1950-1970. Τα συντάγματα Γιουγκοσλαβίας και ΠΓΔΜ με τα αλυτρωτικά εναντίον της Ελλάδος άρθρα των.…………………σελ.107-146.

δ) Η Σύγχρονη έκφραση του «Μακεδονισμού» στην ΠΓΔΜ εναντίον της Ελλάδος από το 1990 και μετά. Η Βασική αιτία των διαφορών Ελλάδος-ΠΓΔΜ….σελ.147-151.

ε) Η ισχύς κι εφαρμοστικότητα του Α.Ν.533/1945 στην παρούσα υπόθεση……………152-158

στ) Η Απαρχή της Ιστορία των Προιστορικών Ελλήνων και οι μετακινήσεις των, 2100-1900-11150 π.χ. Η Κάθοδος των Μακεδνών στην Δωρίδα το 1300-1200 π.χ. και η Κάθοδος Ηρακλειδών-Δωριέων στην Πελοπόννησο (1125 π.χ.)…………………………………………………………σελ.159-172.

στ) Η Ελληνική Μυκηναική Γλώσσα και Γραμμική Γραφή Β` (1700-1150 π.χ.). Η συνεχής κι αδιάλειπτη χρήση της Μακεδονικής Γλώσσας από το 1900 π.χ. μέχρι σήμερα, δια μέσου της Μυκηναικής Γλώσσας, Γραμμικής Β` και Αρκαδο-Κυπριακής κι Αιολικής Γλώσσας. Η Αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β` το 1881 και 1952.Το Κυπριακό Συλλαβάριο (11ος π.χ. αι.- 4ος π.χ. αι………………………………………………………………………………………..σελ.173-6, 177-209.

ζ) Οι Μακεδόνες στην Αρχαική και Κλασική περίοδο (7ος-4ος π.χ. αι.)……σελ.210-218.

η) Η «Ρωμαική» και «Βυζαντινή» Μακεδονία και ΠΓΔΜ (Πανονία, Μοισία, Δαρδανία, Δακία, Ιλλυρία)……………………………………………………………………………………..σελ.219-222.

ζ) Η ιστορία των Σλάβων………………………………………………………………σελ.223-235.

4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ Τσίπρα-Κοτζιά : Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ 17-06-2018: Παράβαση του αρ.4 Α.Ν. 533/1945 «Εθνικής Αναξιότητας» (βλ. στοιχ.18α-η)) και του αρ.138 ΠΚ «για επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας» και κατά συρροή και των αρ. ΠΚ 140εδ.α`, 141εδ.α`,β`, 150, 151, 192……………………………σελ.236-238-243.

5) NOMIKH ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ………………………………………………………………..σελ.243-247.

6) NOMIKH ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ……………………………………………σελ..247-256.

5) Το Επιστημονικά Ορθό και το Εθνικό Συμφέρον………………………….σελ.256-7.

6) Περί της «Αντικειμενικότητας» της έννοιας της «Εθνικότητας/Ιθαγένειας» και η συνειδητή στρέβλωσή των από τον Ν. Κοτζιά στην Συμφωνία των Πρεσπών. Η Nottebohm case 1953,55 στο Δικαστήριο της Χάγης……………………………………………………………………………σελ.258-264

7) Εθνικότητα/Ιθαγένεια κι Εθνική Γλώσσα……………………………………σελ.264-5.

8) Η Εθνική Ταυτότητα (Εθνικότητα) και το Όνομα του Κράτους………………………σελ.265-269.

9) Γιατί η χωρίς ρήτρες σεβασμού της Συμφωνία των Πρεσπών κι όχι η Προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης?………………………………………………………………………………..σελ.270-2.

9) Τα Ύποπτα κίνητρα των Τσίπρα-Κοτζιά στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών…………………………………………………………………………σελ.272-278.

10) Τα γεγονότα πριν και μετά την Υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών την 17-06-2018. Πρώτες δηλώσεις. Ο ΠτΔ της ΠΓΔΜ Γκεόργκι Ιβανώφ δεν υπογράφει την Συμφωνία των Πρεσπών …………………………………………………………………………………………………σελ.279-307.

12) Η Θέση της Βουλγαρίας στη Συμφωνία των Πρεσπών Ελλάδος-ΠΓΔΜ.σελ.308-310.

13) Ζητώ την Ποινική Δίωξη, Μάρτυρες, Αποδεικτικά Στοιχεία………………….311-316.

14) Δημοσιεύματα για την Συμφωνία των Πρεσπών (Ελλήνων Συνταγματολόγων (Ευ. Βενιζέλου. Άγγ. Συρίγου) και Γλωσσολόγων (Γ. Μπαμπινιώτης)……………σελ.317-330.

15) Τι γράφουν τα σύγχρονα σχολικά και πανεπιστημιακά βιβλία της ΠΓΔΜ, κι Αλβανίας………………………………..…………………………………………σελ.331-351.

16) Η Θεωρία του Φαλμεράιερ «περί της Σλαβικής καταγωγής των Ελλήνων»……………………………………………………………………σελ.352-364.

17) Η Ελληνικότητα των Αρχαίων Μακεδόνων του δικηγόρου Αθηνών Αθανασίου Αλαμπάση, (άρθρο)…………………………………………………………………………..σελ.364-372.

18) Άρθρα του Ομοτίμου Καθηγητή Ιστορίας Α.Π.Θ. και Μέλους του ΔΣ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ) Κου Αθανασίου Ε. Καραθανάση, για την Εθνικότητα και γλώσσα των Σκοπιανών, για την Ελληνική Ιστορικότητα της Μακεδονίας όπως καταγράφεται στους ιστορικούς χάρτες καθώς και ιστορικά παραλειπόμενα για το Σκοπιανό ζήτημα…………………………………………………………………………….σελ.372-378.

19) Άρθρο του Λουκιανός Χασιώτη (Επ.Καθ/της ΑΠΘ) για τους Σέρβους στην Ελλάδα στον WWI…………………………………………………………………………..σελ.379-381.

20) Πρόσφατες Συνεντεύξεις του ΥΠΕΓ της ΠΓΔΜ Νίκολα Δημητρώφ………..σελ.386-7.

21) Σημαντικές Αποκαλύψεις από τα Wkileaks για τα σχέδια της ΠΓΔΜ το 2008….σελ.388-400

Δημ. Αντωνίου, ιατρός, Χαλκίδα

ΠΗΓΗ: zoidosia.blogspot

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Upload File

You can include images or files in your comment by selecting them below. Once you select a file, it will be uploaded and a link to it added to your comment. You can upload as many images or files as you like and they will all be added to your comment.