ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

Ροζέ Γκαρωντύ
Tuesday
15/09/2020
13:30 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος G-M-R Ροζέ Γκαρωντύ
0

 

– Από το ΒΙΠΕΡ614/ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΥΡΟΣ 1976 «Ανθρώπινος λόγος»  (του ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ 31 Δεκεμβρίου 1974):

Αλλά η αυτοδιαχείριση, δηλαδή η διαχείριση από τη βάση δεν περιορίζεται μόνο σ΄ ένα σύστημα συνεταιρισμών: είναι μιά έννοια για την κοινωνία γενικά, στην οποία κάθε άτομο γίνεται κέντρο πρωτοβουλίας, δημιουργίας και ευθύνης σε όλους τους τομείς: της οικονομίας, της πολιτικής, της κουλτούρας. Η έννοια αυτή δεν είναι ούτε ατομικιστική, ούτε ολοκληρωτική, αλλά βασίζεται, για όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες, στις κοινότητες της βάσης.

Στον πολιτικό τομέα η Κομμούνα του Παρισιού έδωσε ένα τέτοιο παράδειγμα δημιουργώντας μιά κυβέρνηση « γ ι ά  τον λαό και από τον  λ α ό », χωρίς τη μεσολάβηση, την αντιπροσώπευση της εξουσίας, την αλλοτρίωση, από ένα κοινοβούλιο ή ένα κόμμα. Όλα τα μέτρα της εμπνέονται από τρείς βασικές αρχές:

 

1.- Άμεση δημοκρατία, δηλαδή όχι μεταφορά της εξουσίας στο όνομα μιάς δήθεν αντιπροσωπευτικής εξουσίας ή παροχής πληρεξουσιότητας «εν λευκώ» από τη βάση, αλλά πραγματικής κατανομής της εξουσίας στη βάση.

 

2.- Οικονομική αυτοδιαχείριση, δηλαδή ίδρυση οργανισμών που να μην είναι ούτε ιδιωτικοί ούτε κρατικοί, αλλά να τους διαχειρίζονται ακριβώς εκείνοι που τους χρησιμοποιούν συγκεντρωμένοι σε κοινότητες βάσης.

 

3.- Πολιτική ομοσπονδία που τείνει να υποκαταστήσει τον γιγαντισμό των συγκεντρωτικών εθνικών κρατών με ενότητες σε ανθρώπινη κλίμακα.

 

Αυτή την Κομμούνα του Παρισιού ο Μάρξ και αργότερα ο Λένιν τη θεωρούσαν σαν την πρώτη «σοσιαλιστική δημοκρατία», ενώ η «δικτατορία του προλεταριάτου» είναι η μορφή που παίρνει αναγκαστικά η σοσιαλιστική δημοκρατία, όταν αντιμετωπίζει αντεπαναστατική επίθεση τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. …

 

Η αυτοδιαχείριση δεν πρέπει να συγχέεται με τον συνεργατισμό του Προυντόν, πρώτα – πρώτα γιατί δεν είναι μόνο μιά καινούργια μορφή οργάνωσης και διεύθυνσης της επιχείρησης. Γιατί η δ ι α χ ε ί ρ ι σ η , είτε είναι α υ τ ο διαχείριση από τους ίδιους τους εργαζόμενους, είτε ε τ ε ρ ο διαχείριση (από έναν εργοδότη, ή από μια γενική καπιταλιστική διεύθυνση, ή από μιά συγκεντρωτική κρατική διεύθυνση, όπως γίνεται στο σοβιετικό πρότυπο) δεν αφορά παρά μόνο τα μ έ σ α.

 

Η   α υ τ ο δ ι α χ ε ί ρ ι σ η    τ ω ν    μ έ σ ω ν    όμως δεν έχει πλήρες νόημα παρά μόνο σε μιά κοινωνία βασιζόμενη στον   α υ τ ο κ α θ ο ρ ι σ μ ό    τ ω ν    σ κ ο π ώ ν .

 

Το βασικό πρόβλημα είναι να γίνεται η εκλογή των σκοπών από την κοινωνία συνολικά ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς    α π ό τ η   β ά σ η, και όχι να γίνεται «από πάνω», στο όνομα μιας απόλυτης γνώσης που ισχυρίζεται ότι έχει για βάση της είτε μιά θρησκευτική αποκάλυψη, είτε έναν αιώνιο ορθό λόγο, είτε μιάν «επιστήμη» προσκομιζόμενη στη βάση «από έξω».

 

 

Η G-M-R επισημαίνει: Το ζήτημα της δημοκρατίας στα επαναστατικά κόμματα περιλαμβάνει την αντανάκλαση της κοινωνικής κάθε φορά δημοκρατίας εντός των επαναστατικών κομμάτων, δηλαδή, κατά πόσον οι δημοκρατικά αναπτυσσόμενες και πραγματοποιούμενες κοινωνικές θεματολογίες και πρώτα πρώτα οι θεματολογίες των χώρων εργασίας, βρίσκουν ισόρροπη και προωθητική βέβαια δημοκρατική μεταχείριση εντός των κομμάτων.

Επίσης:

Αξίζουν οι απόψεις του Γκράμσι στο βιβλίο του «τα εργοστασιακά συμβούλια και το κράτος της εργατικής τάξης» εκδόσεις ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ Αντονιο Γκράμσι Τόμος Δ, για τα εργοστασιακά συμβούλια (ουσιαστική-σε βάθος ανάληψη αυτοδιαχειριζόμενων εργατικών πρωτοβουλιών στον οικονομικό τομέα): σελ. 91-92 «Ξεκινώντας τώρα από αυτό το κύτταρο, δηλαδή από το εργοστάσιο που το βλέπει σαν ενότητα, σαν πράξη δημιουργίας ενός ορισμένου προϊόντος, φτάνει ο εργάτης στην κατανόηση μιας ολοένα και πιο πλατειάς ενότητας, μέχρι το έθνος, που είναι στο σύνολό του ένας γιγαντιαίος μηχανισμός παραγωγής που χαρακτηρίζεται από τις εξαγωγές και τις εισαγωγές του, δηλαδή από το σύνολο του πλούτου που ανταλλάσσει με ένα ισοδύναμο σύνολο πλούτου που προέρχεται από όλα τα μέρη του κόσμου, από τους πολυάριθμους άλλους γιγαντιαίους μηχανισμούς παραγωγής στους οποίους είναι διαιρεμένος ο κόσμος.Άρα ο εργάτης είναι παραγωγός, επειδή απόχτησε συνείδηση της λειτουργίας του μέσα στην παραγωγική διαδικασία και σε όλους τους αναβαθμούς της: από το εργοστάσιο ως το έθνος και ως τον κόσμο.».

 

 

Μνημονιακή δημοσιογραφία
Saturday
18/07/2020
14:46 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος G-M-R
0

…και ουκ έστιν αριθμός

 

Υπό κατασκευή, Σε εξέλιξη

Σοσιαλισμός= Δημοκρατία σε Εφαρμογή
Sunday
05/07/2020
16:21 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος G-M-R Δημοκρατία Σοσιαλισμός
0

 

 

G-M-R, 5 Ιουλίου 2020

 

 

 

Δύο σχετικες αναφορές :

– Από το ΒΙΠΕΡ614/ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΥΡΟΣ 1976 «Ανθρώπινος λόγος» (του ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ 31 Δεκεμβρίου 1974):

Αλλά η αυτοδιαχείριση, δηλαδή η διαχείριση από τη βάση δεν περιορίζεται μόνο σ΄ ένα σύστημα συνεταιρισμών: είναι μιά έννοια για την κοινωνία γενικά, στην οποία κάθε άτομο γίνεται κέντρο πρωτοβουλίας, δημιουργίας και ευθύνης σε όλους τους τομείς: της οικονομίας, της πολιτικής, της κουλτούρας. Η έννοια αυτή δεν είναι ούτε ατομικιστική, ούτε ολοκληρωτική, αλλά βασίζεται, για όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες, στις κοινότητες της βάσης.

Στον πολιτικό τομέα η Κομμούνα του Παρισιού έδωσε ένα τέτοιο παράδειγμα δημιουργώντας μιά κυβέρνηση «γ ι ά τον λαό και από τον λ α ό », χωρίς τη μεσολάβηση, την αντιπροσώπευση της εξουσίας, την αλλοτρίωση, από ένα κοινοβούλιο ή ένα κόμμα. Όλα τα μέτρα της εμπνέονται από τρείς βασικές αρχές:

1.  –     Άμεση δημοκρατία, δηλαδή όχι μεταφορά της εξουσίας στο όνομα μιας δήθεν αντιπροσωπευτικής εξουσίας ή παροχής πληρεξουσιότητας «εν λευκώ» από τη βάση, αλλά πραγματικής κατανομής της εξουσίας στη βάση.

2.  –     Οικονομική αυτοδιαχείριση, δηλαδή ίδρυση οργανισμών που να μην είναι ούτε ιδιωτικοί ούτε κρατικοί, αλλά να τους διαχειρίζονται ακριβώς εκείνοι που τους χρησιμοποιούν συγκεντρωμένοι σε κοινότητες βάσης.

3.  –     Πολιτική ομοσπονδία που τείνει να υποκαταστήσει τον γιγαντισμό των συγκεντρωτικών εθνικών κρατών με ενότητες σε ανθρώπινη κλίμακα.

Αυτή την Κομμούνα του Παρισιού ο Μάρξ και αργότερα ο Λένιν τη θεωρούσαν σαν την πρώτη «σοσιαλιστική δημοκρατία», ενώ η «δικτατορία του προλεταριάτου» είναι η μορφή που παίρνει αναγκαστικά η σοσιαλιστική δημοκρατία, όταν αντιμετωπίζει αντεπαναστατική επίθεση τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. …

Η αυτοδιαχείριση δεν πρέπει να συγχέεται με τον συνεργατισμό του Προυντόν, πρώτα – πρώτα γιατί δεν είναι μόνο μιά καινούργια μορφή οργάνωσης και διεύθυνσης της επιχείρησης. Γιατί η δ ι α χ ε ί ρ ι σ η , είτε είναι α υ τ ο διαχείριση από τους ίδιους τους εργαζόμενους, είτε ε τ ε ρ ο διαχείριση (από έναν εργοδότη, ή από μια γενική καπιταλιστική διεύθυνση, ή από μιά συγκεντρωτική κρατική διεύθυνση, όπως γίνεται στο σοβιετικό πρότυπο) δεν αφορά παρά μόνο τα μ έ σ α.

Η    α υ τ ο δ ι α χ ε ί ρ ι σ η    τ ω ν    μ έ σ ω ν    όμως δεν έχει πλήρες νόημα παρά μόνο σε μιά κοινωνία βασιζόμενη στον    α υ τ ο κ α θ ο ρ ι σ μ ό    τ ω ν    σ κ ο π ώ ν .

Το βασικό πρόβλημα είναι  να  γίνεται η εκλογή των σκοπών από  την κοινωνία συνολικά      ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς    α π ό  τ η    β ά σ η,   και όχι να γίνεται «από πάνω», στο όνομα μιας απόλυτης γνώσης που ισχυρίζεται ότι έχει για βάση της είτε μιά θρησκευτική αποκάλυψη, είτε έναν αιώνιο ορθό λόγο, είτε μιάν «επιστήμη» προσκομιζόμενη στη βάση «από έξω».

  •  Το ζήτημα της δημοκρατίας στα επαναστατικά κόμματα περιλαμβάνει την αντανάκλαση της κοινωνικής κάθε φορά δημοκρατίας εντός των επαναστατικών κομμάτων, δηλαδή, κατά πόσον οι δημοκρατικά αναπτυσσόμενες και πραγματοποιούμενες κοινωνικές θεματολογίες και πρώτα πρώτα οι θεματολογίες των χώρων εργασίας, βρίσκουν ισόρροπη και προωθητική βέβαια δημοκρατική μεταχείριση εντός των κομμάτων.

Αξίζουν οι απόψεις του Γκράμσι στο βιβλίο του «τα εργοστασιακά συμβούλια και το κράτος της εργατικής τάξης» εκδόσεις ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ Αντονιο Γκράμσι Τόμος Δ, για τα εργοστασιακά συμβούλια (ουσιαστική-σε βάθος ανάληψη αυτοδιαχειριζόμενων εργατικών πρωτοβουλιών στον οικονομικό τομέα): σελ. 91-92 «Ξεκινώντας τώρα από αυτό το κύτταρο, δηλαδή από το εργοστάσιο που το βλέπει σαν ενότητα, σαν πράξη δημιουργίας ενός ορισμένου προϊόντος, φτάνει ο εργάτης στην κατανόηση μιας ολοένα και πιο πλατειάς ενότητας, μέχρι το έθνος, που είναι στο σύνολό του ένας γιγαντιαίος μηχανισμός παραγωγής που χαρακτηρίζεται από τις εξαγωγές και τις εισαγωγές του, δηλαδή από το σύνολο του πλούτου που ανταλλάσσει με ένα ισοδύναμο σύνολο πλούτου που προέρχεται από όλα τα μέρη του κόσμου, από τους πολυάριθμους άλλους γιγαντιαίους μηχανισμούς παραγωγής στους οποίους είναι διαιρεμένος ο κόσμος.  Άρα ο εργάτης είναι παραγωγός, επειδή απόχτησε συνείδηση της λειτουργίας του μέσα στην παραγωγική διαδικασία και σε όλους τους αναβαθμούς της: από το εργοστάσιο ως το έθνος και ως τον κόσμο.».

 

ΚΛΕΙΔΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Από οικονομικοδικαιϊκής άποψης με βάση τα σημερινά παγκόσμια δεδομένα (διότι τα προβλήματα κοινωνίας και φύσης δεν έχουν τέλος), ο ασφαλέστερος τρόπος πλησιάσματος της Δημοκρατίας, είναι η προώθηση της ιδέας (ως πολιτική άποψη) της εφαρμογής της ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Χωρίς αυτό το προ-απαιτούμενο, οποιαδήποτε αναφορά σε Δημοκρατία, εξυπηρετεί (αντικειμενικά) την ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, της διαιώνισης της “εγγενούς ανισότητας των μερών”(*).

Ταυτόχρονα, η πολιτική συμμαχία υπέρ της ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης (που πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν πως “Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ως εκβιαστικό εργοδοτικοκυβερνητικό όπλο κατά του αντιμνημονιακού λαού, που κατηγορείται από διανοούμενους για “καναπέ”), ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ”, άρα, ας οργανωθούν οι διανοούμενοι για να ακολουθήσει και ο λαός που επανειλημμένα ΜΟΝΑΧΟΣ ξεσηκώθηκε, 2011-2014 + δημοψήφισμα 2015 και ΕΛΛΕΙΨΕΙ οργάνωσης ηττήθηκε), μεταφέρει σε ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ, την διαμάχη για τα “επέκεινα”(**), εξουδετερώνοντας και τις νεοφιλελεύθερες, μετανεωτερικές, “πατριωτικές” (με πρόσδεση στο άρμα των εγχώριων και εξωχώριων ισχυρών/όχι λαών και στο αντιπροσωπευτικοκοινοβουλευτικό τους εποικοδόμημα), “κομμουνιστικές ” (με πρόσδεση στον αντιπροσωπευτικό κοινοβουλευτισμό) δηθενιές.

Η ΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΛΑΪΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.

 

(*) βλέπετε σχόλια επί διακινούμενων απόψεων: 

http://greek-market-research.com/article/i-aristera-os-therapainida-tis-diethnoys-ton-agoron/

http://greek-market-research.com/article/oi-dianooymenoi-kai-o-koyvas-tis-quot-genikis-eleytherias-quot/

http://greek-market-research.com/article/quot-o-paraxenos-kosmos-poy-den-vrisketai-poythena-quot-koinonikos-katakermatismos-kai-avevaiotita/

http://greek-market-research.com/article/giorgos-kontogiorgis-kathigitis-politikis-epistimis-echoyme-eiselthei-se-mia-meta-ti-neoterikotita-fasi/

 

(**) τις πέραν του άμεσου προβλήματος “ιδεολογικές” διαφορές, διαφορές που τρέφουν ποικιλοτρόπως σε βαρος, των μη απασχολούμενων, των υποαπασχολούμενων, των απασχολούμενων και εκμεταλλευομένων, ΟΛΟΥΣ τους ατομικούς, κομματικούς, εν πάσει περιπτώσει, αντιπροσωποκοινοβουλευτικούς (εγγενώς αντι-δημοκρατικολούς) εγωισμούς.

 

“Ανήκω στο 62%…”
Friday
19/06/2020
17:56 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος G-M-R
0

 

 

G-M-R , 19 Ιουνίου 2020

 

 

Ανήκω στο 62% του «όχι» που ρισκάρισε πιστεύοντας στην αντίσταση απέναντι στην εισβολή και την κατοχή. Φοβούμαι ότι αυτοί που έπρεπε να το διαχειριστούν αυτό το «όχι” δεν πίστευαν στην αντίσταση αυτή. Όσον αφορά τις εξόδους, για κάθε έξοδο, αρχίζοντας από αυτήν του Μεσολογγίου, χρειάζεται καρδιά αλλά και μυαλό, φαντασία και ρεαλισμό και ακόμα πραγματική και όχι ρητορική προετοιμασία τόσο των αναγκαίων διεθνών και εσωτερικών συμμαχιών, όσο και του λαού.

Ολόκληρη η συνέντευξη του συνημμένου link έχει διαχρονική αξία.

http://greek-market-research.com/article/synenteyxi-giagkos-andreadis-kathe-axia-techni-einai-kai-vathia-politiki/

Scripta Manent
Sunday
31/05/2020
04:00 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος G-M-R
0

 

 

Scripta Manent – Αντόνιο Γκράμσι: Αδιάφοροι

Scripta Manent – Ρήγας Βελεστινλής: Τα δίκαια του ανθρώπου

Scripta Manent – Ιμμάνουελ Κάντ: Τι είναι διαφωτισμός

Scripta Manent – Παναγιώτης Κονδύλης: Όπως στρώνει καθένας, έτσι και κοιμάται

Scripta Manent – Μιχαήλ Μπακούνιν: Περί Κράτους και Πατρίδας

 

 

 

 

ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΟ, “ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΟ” και το ΚΡΑΤΟΣ του ΚΡΑΤΟΥΣ
Friday
29/05/2020
21:31 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος Προτάσεις Απελευθερωτικής Συνέργειας G-M-R αντιμ
0

 

G-M-R, 27 Μαίου 2020

 

 

Κάθε “ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ” ιδιοτέλεια, απάτη, ανεπάρκεια, εγωκεντρισμός (εγωκεντρισμός στην “καλύτερη”), συνοδεύεται από τις απαραίτητες μεγαλοστομίες, περί σωτηρίας των προβάτων (δλδ του λαού, των υποζυγίων) από την προδιαγεγραμμένη ετήσια Πασχαλιάτικη {δηλαδή προς υπεράσπιση/στο όνομα, των ιερών και οσίων (tina/Καtina) του ΚΡΑΤΟΥΣ(1) του ΚΡΑΤΟΥΣ(2)  (με την ευγενική συνδρομή οργανωμένων δυνάμεων, όπως ενδεικτικά  ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ“,  ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ“, κλπ)} σφαγή (ανεργία, ψυχολογική & σωματική βία, ληστεία δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, μισθό δουλείας, αιώνια χρεοκρατία, μετατροπή αυτεξούσιου έθνους σε αποικία Χρεοκρατίας και παγκοσμιοποιημένο προτεκτοράτο, γενοκτονία σε εξέλιξη).

Πως θα διακρίνουμε τους”αντιμνημονιακούς” από τους έστω επί μέρους (σε ένα θεματικό πεδίο που να αφορά πχ Οικονομία, Δικαιοσύνη, Γεωπολιτική, κλπ) ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ;

Η διάκριση γίνεται από :

1) – Δεδηλωμένες Αρχές:

π.χ.

(α) Scripta Manent – Ρήγας Βελεστινλής: Τα δίκαια του ανθρώπου

(β) — Scripta Manent – Αντόνιο Γκράμσι: Αδιάφοροι

(γ) — ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ;

(δ) — “δ.ά.δ.α.” Δημοκρατίας-Αλληλεγγύης-Δικαιοσύνης-Ανιδιοτέλειας.

 

2) – Τεκμηριώσεις -Αναλύσεις-Καταγγελίες-Προτάσεις (ενδεικτικά “ευχές Ανάστασης – Πάσχα 2020“)-δράσεις, ΟΜΩΣ τέτοιες, που και να υπακούουν σε (συσχετισμός με) ΑΡΧΕΣ και να επιβεβαιώνεται αυτός ο συσχετισμός (αρχών-τεκμηριώσεων/αναλύσεων/καταγγελιών-προτάσεων-δράσεων).

3) – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ (ή όχι;) ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (πχ Η ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΗ) ΜΕ ΑΡΧΕΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ και με αγωνιστικό/δικαιϊκό/πολιτικό τριπλοσυνδυασμό, ενώπιος-ενωπίω κατά των υπαιτίων, μέσα στο θεματικό τους γήπεδο (ιερά και όσια αυτοί ΙΕΡΑ και ΟΣΙΑ εμείς), από το πεζοδρόμιο μέχρι και διεθνώς.

4) – Τα παραπάνω οδηγούν, με προτεραιότητα τον ειρηνικό τρόπο(3) σε Δημοκρατικά (και όχι αντιπροσωπευτικά κομμάτων-σχημάτων) οργανωμένη Συντακτική Εθνοσυνέλευση.

 

Ερώτηση (GMR) επί των ανωτέρω:

Υπάρχει ΠΛΕΟΝ ΕΛΠΙΔΑ για ΕΙΡΗΝΙΚΗ αντιστασιακή-απελευθερωτική-αναγεννητική ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, έτσι όπως ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ αλλά επαρκώς πειστικά (δεκτές προς συζήτηση οι απόψεις σας, αλλά και οι δικές σας προτάσεις) την περιγράφει η ενδεικτική ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πρόταση παραπάνω στο (2) ;

 

Ναι, υπάρχει μέσα στο ΕΔΩ  Με κράτος χτισμένο στην άμμο δεν επιβιώνεις  κατά Κλαούζεβιτς “ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ” ΗΘΟΣ και ειδικότερα στον παρακάτω επίλογο (μέσα από τον αμέσως πιο πάνω σύνδεσμο), ΒΑΣΕΙ του οποίου καλούμαστε   σύντομα και δραστικά,   να εφαρμόσουμε την ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΗ και όχι να παρέχουμε ΕΠΙΦΑΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ («δημοκρατικός διάλογος» μεταξύ υπαιτίων και λαού) στους ΥΠΑΙΤΙΟΥΣ της … ιδιόμορφης εξάρτησης από ξένα κέντρα”, που “Φορείς της είναι κοινωνικοπολιτικά ανεξέλεγκτοι τεχνοκράτες, κερδοσκόποι και υπάλληλοι ηγεμονικών κρατών.”.

“Έχουμε ανάγκη μια ειρηνική πολιτική επανάσταση ολικής επαναφοράς των νεοελλήνων σε τροχιά εθνικής και κοινωνικής ανάκαμψης. Είναι τόσο αναγκαία όσο και δύσκολη. Απαιτείται περίσκεψη και επίγνωση του ελλείμματος αξιόπιστων πολιτικών προϋποθέσεων άσκησης εξουσίας που θα διαφυλάττει την εσωτερική και εξωτερική πολιτική κυριαρχία. Απαιτείται επίγνωση του γεγονότος ότι, πλέον, η Ελλάδα και μετά τα μνημόνια συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό να ελέγχεται από την πιο εξεζητημένη και πιο επιτυχημένη μορφή μεταμοντέρνας κατοχής.“.

 

Ναι, υπάρχει μέσα στα Scripta Manent http://greek-market-research.com/article/scripta-manent/ του Λουκά Αξελού και την διαχρονική ΠΑΡΟΥΣΙΑ του Λαοκράτη Βάσση.

Ναι, υπάρχει στην μνημειώδη εργασία του Γεωργίου Σκλαβούνου “Εθνική Ταυτότητα ή Εθνική Συνείδηση;” http://greek-market-research.com/clink/ethniki-taytotita-i-ethniki-syneidisi/ .

Ναι, υπάρχει μέσα στην Ελληνική Ψυχή Ελλήνων https://inzone.gr/572015to-elliniko-dimopsifisma-pou-sintarakse-tin-europi/ και Ελληνίδων http://greek-market-research.com/article/ektakto-epeisodio-me-papoylia-ierony/ .

Ναι, υπάρχει στις παρακαταθήκες της Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου και του Αριστόβουλου Μάνεση http://greek-market-research.com/article/kataktimenos-nomikos-politismos/.

Ναι, υπάρχει στην ψυχωμένη αντίσταση-παραίτηση του Θέμου Στοφορόπουλου (μαζί με Μιχάλη Δούντα και Δημήτρη Σέρμπο) (βλ. και TAG «ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»)

Ναι, υπάρχει εδώ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ 1821 Γεωργίου Μουρέλου 25-3–1978 http://greek-market-research.com/article/16390/

Ναι, υπάρχει εδώ, Τα μεγάλα «επίδικα» του εορτασμού της διακοσιοστής επετείου του ΄21 του Λαοκράτη Βάσση http://greek-market-research.com/article/ta-megala-epidika-toy-eortasmoy-tis-diakosiostis-epeteioy-toy-21/

Ναι, υπάρχει εδώ, Ρήγας, ο Πατέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, του Λουκά Αξελού http://greek-market-research.com/article/rigas-o-pateras-tis-ellinikis-anexartisias/

 

 

——————————————————————

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

(1) = ισχύς, δύναμη.

(2) = η ανώτατη πολιτική εξουσία που ασκείται μέσω των διοικητικών οργάνων και υπηρεσιών σε ένα σύνολο ανθρώπων μιας συγκεκριμένης εδαφικής έκτασης. (Σημειώνουμε εκ μέρους της G-M-R την ετεροβαρή υπέρ του Κράτους του ΚΡΑΤΟΥΣ, ας ειναι και ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, εμμονή σοβαρότατων επιστημόνων και δημοσιολογούντων, όπως του κου Π. Ηφαιστου και της πλειοψηφίας των αρθρογράφων του SL-press).
(3) Ειρηνικός όμως τρόπος δεν πρόκειται να υπάρξει (ούτε φυσικά οποιοσδήποτε άλλος τρόπος) αν οι υπαίτιοι των Μνημονίων ΔΕΝ πειστούν, πως το αντί-μνημονιακό μέτωπο, είναι ΤΟΣΟ ισχυρό, ούτως ώστε να ΜΠΟΡΕΙ να τους βάλει στην πάντα, είτε με το καλό είτε με το κακό.

Μόνος τρόπος λοιπόν, να γίνει ΤΟΣΟ ισχυρό το αντί-μνημονιακό μέτωπο είναι μια αντιστασιακή-απελευθερωτική-αναγεννητική συνέργεια, δημοκρατικά οργανωμένη, και ως είναι ευνόητο, σε καμμία περίπτωση μια κολεγιά κομμάτων βουρ για τη Βουλή, γιατί τότε δεν θα πρόκειται για μετάβαση σε Συντακτική Εθνοσυνέλευση, αλλά για ενσωμάτωση των προσδοκιών του λαού σε Παρασυνταγματική Δικτατορία του “τι κι αν είναι Κατοχή” Αντιπροσωπευτικού Κοινοβουλευτισμού και Ευρωκοινοβουλευτισμού.

Ελλάδα πρόβατο επί σφαγή
Friday
01/05/2020
19:55 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος G-M-R ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
0

 

 

Ρουμελιώτης: Η Ελλάδα οδηγήθηκε σαν «πρόβατο επί σφαγή» σε ένα βίαιο πρόγραμμα αυστηρής λιτότητας

Μέρβιν Κίνγκ : «Είναι φρικτό αυτό που συνέβη στην Ελλάδα.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ευχές Ανάστασης – Πάσχα 2020
Saturday
25/04/2020
13:06 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος Προτάσεις Απελευθερωτικής Συνέργειας G-M-R
0

Σχόλιο GMR: Η πιο κάτω επιστολή εστάλη το Μ. Σάββατο από την ιστοσελίδα μας ως ευχές για το Άγιον Πάσχα.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

._

 

GMR, 18 Απριλίου 2020

 

 

Σεβαστοί Επιστήμονες, Αρθρογράφοι φιλοξενούμενοι στην GMR, εκπρόσωποι φορέων, λοιποί συναγωνιστές,

κ.κ.

Toussaint E.,Wills Κ., Αξελέ Λ., Βάσση Λ., Βατικιώτη Λ., Βέργο Κ., Βιδάλη Σ., Βολουδάκη Γ., Γεννηματά Παν. , Γεριτσίδου Τ., Γρίβα Κ.,Δελιβάνη Μ., Δημητρόπουλε Α., Δίκτυο Ιθάκη, Ηφαιστε Π., Θεοδωράκη Μ.,Θεοδωρόπουλε Σαρ., Θράξ, Ιγγλέση Ν., Ιωαννίδη Θ., Ιωαννίδη Ι., Καλτσώνη Δ., Καρατουλιώτη Ν., Καρούσο Δ., Κασιμάτη Γ., Κόκκα Γ., Κόλμερ Κ., Κόλμερ Κ., Κουμαρέλα Ο., Κυπριώτη Δ., Κώνστα Α., Κωνσταντακόπουλε Δ., Κωνσταντοπούλου Ζ., Λαβδιώτη Σ., Λαπαβίτσα Κ., Μαντατοφόρε Κ., Μαριόλη Θ., Μαυροειδή Π., Μαυρουδέα Στ., Μηλιαράκη Πετ., Μπέζα Ζ., Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μ., Παναγιωτόπουλε Δ., Παπαευσταθίου Β., Παπαντωνίου Α., Παπουλή Κ., Ρινάλντι Ρ., Σαλεμή Χ., Σκλαβούνε Γ., Σμυρλή Σ., Σπαθάτου, Στάλια Σ., Στραβελάκη Ν., Τόλιο Ι., Τριανταφυλλόπουλε Γ., Τυλιγάδα Ο., Φιλιππίδη Η., Χαλυβόπουλε Δ., Χάχαλη Α.

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.


Αντί ευχετήριας κάρτας σας στέλνουμε το “ευχετήριο” άρθρο του αγαπητού κ. Γεωργίου Σκλαβούνου, μαζί με την Πρόταση μας την οποία συνδέσαμε στο FB του κ. Σπ. Στάλια (και στο εδώ σχόλιο μας) και με κάθε άλλη συν-αγωνιστική πρόταση-στάση.

Με εκτίμηση

G-M-R

 

 

Μ. Παρασκευή 2020
Friday
17/04/2020
20:45 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος G-M-R
0

 

Ω γλυκύ μου έαρ…
Ο ωραιότερος Ύμνος στην ιστορία της ανθρωπότητας, σε δύο κορυφαίες εκτελέσεις

 

Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη Ταφή Σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.
Καθελών του ξύλου, ο Αριμαθείας, εν τάφω Σε κηδεύει.
Μυροφόροι ήλθον, μύρα σοι, Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως.
Δεύρο πάσα κτίσις, ύμνους εξοδίους, προσοίωμεν τω Κτίστη.
Ούς έθρεψε το μάννα, εκίνησαν την πτέρναν, κατά του ευεργέτου.
Ιωσήφ κηδεύει, συν τω Νικοδήμω, νεκροπρεπώς τον Κτίστην.

Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος;
Υιέ Θεού παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, πώς πάθος κατεδέξω;
Έρραναν τον τάφον αι Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι.
Ω Τριάς Θεέ μου, Πατήρ Υιός και Πνεύμα, ελέησον τον κόσμον.
Ιδείν την του Υιού σου, Ανάστασιν, Παρθένε, αξίωσον σους δούλους.

 

 

 

 

 

 

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΜΕΤΡΩΝ;
Tuesday
14/04/2020
23:33 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος Κείμενα Γνώμης G-M-R ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ
0

 

G-M-R, 2 Απριλίου 2020

 

 

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΜΕΤΡΩΝ;

 

 

 

Ξεκινώντας την σχετική θέματος εργασία μας, κρίνουμε σκόπιμο να προτείνουμε την ανάγνωση  σχετικού άρθρου του Ομ. Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ανδρέα Δημητρόπουλου το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Συνεχίζοντας, υπενθυμίζουμε στους «μα δεν μπορώ να πάρω το αυτοκίνητο να πάω να ξεσκάσω;» αντιστασιακούς (μακάρι να ‘ταν και απέναντι στην δεκαετή ΚΑΤΟΧΗ) τον Α.Ν 2520/1940(1), σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 5 του Συντάγματος, του οποίου η παράγραφος 1 κάνει σχετική έμμεση ΑΛΛΑ ΣΑΦΗ επισήμανση(2) και του άρθρου 25(3) και της ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ “ΕΚΤIΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ”. Οι αρχικές απόψεις περί υπερβολικότητας των περιοριστικών μέτρων (που τις ανασκεύασε αλλά πάλι με αμφιλεγόμενο τρόπο, στην πορεία) του κορυφαίου επιστήμονα Ιωάννη Ιωαννίδη, χαρακτηρίζονται λίαν επιεικώς, αψυχολόγητες.

Αξίζει να επισημάνουμε πως σε μικροοικονομικό επίπεδο, στην επιχείρηση, η Επιτροπή (εργαζομένων) Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας (υ.α.ε) εισηγείται μέτρα για αντίστοιχα ζητήματα με απαίτηση αυτά τα μέτρα να ενταχθούν στον “κανονισμό υ.α.ε.” ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ. Αν είχαμε τέτοιο πρόβλημα ως εργαζόμενοι επιχείρησης, τέτοια δραστικά μέτρα θα ζητούσαμε, ασφαλώς και άλλα.

Το ότι ο Πρωθυπουργός πρόλαβε τους ανοργάνωτους και επιμένοντες “Ο καθένας χώρια” αντιμνημονιακούς στα περιοριστικά μέτρα (για τα διαθέσιμα βεβαίως μέσα ευθύνονται όλες οι μνημονιακές και προηγούμενες κυβερνήσεις), δεν σημαίνει πως πρέπει να τον βγάλουμε λάθος. Η οργάνωση του, έστω και με τους μνημονιακούς περιορισμούς κόστους, είναι πρωτοφανής για ελληνικό κράτος και θα είχαμε δικαίωμα να ζητάμε τα συνακόλουθα (προϋπολογισμός δημόσιας, ιδιωτικής, εργασιακής Υγείας), αν είχαμε τόσα χρόνια συσπειρωθεί επιστημονικά, αγωνιστικά, ταξικά, πατριωτικά, για αυτά.

Τέλος, επειδή το πρόβλημα αυτό η άλλο μπορεί να πάρει χρόνο και περαιτέρω επικινδυνότητα, το ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟ θα είναι προσωρινό μέτρο που σε βάθος χρόνου θα δημιουργήσει είτε μελλοντική λιτότητα των υποψηφίων είτε πληθωρισμό. Λύση η ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ (περιλαμβανομένης της κατάργησης της πλεονάζουσας με την «κοινή» και Πλατωνική λογική κληρονομιάς), ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ διαμοιρασμός μέσων, επιστημονικών-τεχνολογικών γνώσεων, παραγωγής (ατομικά- συναιτεριστικά- κρατικά-ενόπλων δυνάμεων πχ στρατιωτικοβιομηχανικό, ιατρικό υλικό κλπ), με την οικονομοτεχνική κρατική και πανεπιστημιακή βοήθεια, η συνεχής απαίτηση και εφαρμογή Δημοκρατίας και φυσικά ο αγώνας για Ειρήνη. Όλα αυτά σε εθνικό επίπεδο πρώτα-πρώτα και μετά ΑΝ, είμαστε ικανοί, τα “εξάγουμε” (ΟΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ/ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΟ…).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

(1)

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α’ /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο 1.

1. Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η εκτέλεσις δύναται ν` ανατίθεται εις αστυνομικά, υγειονομικά ή άλλα δημόσια όργανα.

2. Τα δι` υγειονομικών διατάξεων επιβαλλόμενα μέτρα θέλουσιν αποβλέπει ιδίως εις την ύδρευσιν και αποχέτευσιν, την αποκομιδήν απορριμμάτων, την εξυγίανσιν χώρων δυναμένων ν` αποβώσιν εστίαι αναπτύξεως μολυσματικών νόσων, την υγιεινήν εν γένει και καθαριότητα οικιών, ξενοδοχείων, εργοστασίων, καταστημάτων, των δημοσίων ή κοινοχρήσεων τόπων ! και καταστημάτων, την υγιεινήν κατάστασιν και καθαριότητα των εν τοις καταστήμασιν υπηρετούντων υπαλλήλων, τον σταυλισμόν των ζώων και την κατεργασίαν των προϊόντων αυτών, την από υγιεινής απόψεως καταλληλότητα των προς βρώσιν τροφίμων, την λήψιν μέτρων υγιεινής και καθαριότητος των μεταφορικών μέσων και των μέσων συγκοινωνίας και την εν γένει λήψιν πάντων των μέτρων προς πρόληψιν και καταπολέμησιν επιδημικών και νόσων και προστασίαν της δημοσίας υγείας.

(2)

1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

3. H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.

4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

**Eρμηνευτική δήλωση: Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της εξόδου με πράξη του εισαγγελέα, εξαιτίας ποινικής δίωξης, ούτε η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει.

(3)

‘Αρθρο 25: (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)

1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

2. H αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.
3. H καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.
4. Tο Kράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΩΘΗΣΗΣ ΣΕ «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΝΥΠΑΚΟΗ» ΜΕ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΤΟΧΗ

 

Αγωνιστική Ταξική Ενότητα ΕΚΑ

25 Μαρ 2020,  7:37 μ.μ. (πριν από 11 ημέρες)

 

 

Συνδικαλιστές της ΑΤΕ-ΕΚΑ μιλούν για την πανδημία και την επίθεση κατά των εργαζομένων, δείτε εδώ 

Καταγγελία για τις συνθήκες εργασίας στην BIC, δείτε εδώ

 

Ανακοίνωση ΑΤΕ – ΕΚΑ:

Αγώνας για ζωή και δικαιώματα. Καμία απαγόρευση της συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης

Η επιβολή καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας στη χώρα μας -παρά τους άδειους δρόμους- που προετοίμαζε η κυβέρνηση της ΝΔ από καιρό, δεν είναι μέτρο κατά της πανδημίας, αλλά μέτρο απαγόρευσης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Δεν είναι ένα επιστημονικά απαραίτητο μέτρο όπως αυτά που πρότεινε η ΟΕΝΓΕ (προσλήψεις γιατρών, άνοιγμα ΜΕΘ, επίταξη του ιδιωτικού τομέα, εκτεταμένοι έλεγχοι κ.ά.), τα οποία η κυβέρνηση αγνόησε και εξακολουθεί να αγνοεί επιδεικτικά και τώρα προσπαθεί να ενοχοποιήσει την κοινωνία.

Είναι ένα βαθιά αντιδημοκρατικό, αντιλαϊκό και αντισυνταγματικό μέτρο που θέτει σε κυριολεκτική καραντίνα τις συνδικαλιστικές και λαϊκές ελευθερίες και εξυπηρετεί το πέρασμα των αντεργατικών μέτρων που έχει ανάγκη το κεφάλαιο.

Ήδη, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει κάνει αλλεπάλληλα δώρα προς το κεφάλαιο, όπως η μετάθεση του δώρου του Πάσχα, η δυνατότητα των εργοδοτών για μονομερή αναστολή των συμβάσεων εργασίας, ενώ ανέστειλε με ΠΝΠ την απαγόρευση της πολιτικής επιστράτευσης και την επίταξη των απεργών. Την ίδια στιγμή υπάρχει καταιγισμός απολύσεων, πληθώρα μονομερών εργοδοτικών ενεργειών, εξαντλητική και ανθυγιεινή εργασία στα σούπερ μάρκετ και σε πολλούς χώρους εργασίας. Η υγεία της εργατικής τάξης κινδυνεύει σε κλειστούς χώρους εργασίας με συνωστισμό και χωρίς μέτρα προστασίας. Οι εργαζόμενοι δεν περιμένουν από την κυβέρνηση να τους πει να τηρήσουν τα αναγκαία μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας των συναδέλφων τους. Απαιτούν όμως από το κράτος και τους εργοδότες άμεσα μέσα και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και δημόσιο δωρεάν ποιοτικό σύστημα υγεία για όλους.

Όμως ο στόχος δεν είναι η υγεία του λαού. Είναι ο αφοπλισμός των εργαζομένων και των συνδικάτων την ώρα που γίνεται σφαγή στους χώρους εργασίας και που όλα τα αντεργατικά μέτρα που παίρνονται έρχονται για να μείνουν και μετά την πανδημία. Η κυβέρνηση με τα μέτρα που πήρε χθες απαγορεύει κάθε συνδικαλιστική και πολιτική δράση. Θέλει να απαγορεύσει στα μέλη των σωματείων να παρέμβουν στους χώρους εργασίας ενάντια στις απολύσεις, για μέτρα προστασίας των εργαζομένων κλπ. Απαγορεύει την μετακίνηση συνδικαλιστών και εργαζομένων στην επιθεώρηση εργασίας για να γίνει μια καταγγελία ενάντια σε μια εργοδοτική αυθαιρεσία. Η μόνη δράση που επιτρέπεται στο εξής είναι αυτή του κράτους, του στρατού και της αστυνομίας, μαζί φυσικά με την απρόσκοπτη λειτουργία των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων των εργοδοτών. Στόχος είναι η εγκαθίδρυση ενός μόνιμου καθεστώτος έκτακτης ανάγκης για να σωθούν τα κέρδη του κεφαλαίου.

Ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός έχει οικειοθελώς μπει στον πάγο, στοιχίζεται πίσω από την κυβέρνηση και αφήνει τους εργαζόμενους που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί στο έλεος κράτους και εργοδοσίας. Οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, οι ταξικές δυνάμεις δεν πρέπει να αναστείλουν τη δράση τους την ώρα που συνθλίβονται εργατικά δικαιώματα και κατακτήσεις. Η ΑΤΕ –ΕΚΑ καλεί σε κοινή δράση και αγώνα για ζωή και δικαιώματα. Να παλέψουμε στον Ταξικό Πόλεμο που μας έχουν κηρύξει!

ü Πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες. Να μην μπουν στον γύψο τα δημοκρατικά δικαιώματα και η συνδικαλιστική δράση. Να παρθεί πίσω το χουντικό μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

ü Απαγόρευση των απολύσεων. Άμεση ανάκληση των 40.000 απολύσεων που έγιναν τις τελευταίες μέρες. Καμία χαμένη άδεια – μισθός- ένσημο. Να σωθούν οι εργαζόμενοι και ο λαός, όχι τα κέρδη τους!

ü Η κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά την Υγεία. Δωρεάν Περίθαλψη χωρίς αποκλεισμούς για όλους. Να ικανοποιηθούν τώρα τα αιτήματα των υγειονομικών και των νοσοκομειακών γιατρών. Να παρθούν τώρα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που δουλεύουν κανονικά και μετακινούνται μαζικά.

 

 

Παρ, 27 Μαρ, 9:22 π.μ. (πριν από 9 ημέρες)

 

 

προς Αγωνιστική

Αγαπητοί συνάδελφοι, σχετικά με το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, σας παραπέμπω στα άρθρα 5 & 25 του Συντάγματος τα οποία, μαζί με τα περισσότερα άλλα(*), αποτελούν κατάκτηση πραγματοποιημενη με το αίμα των προγονων-συναδέλφων μας.

Αν δεν είναι κατανοητή,  (επί του συγκεκριμένου)  η ανάγκη λήψης τέτοιων μέτρων και ασφαλώς όπως καταγγελλετε όχι μόνο αυτων, τότε δεν θα ειναι ποτέ κατανοητή η ανάγκη λήψης ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ μέτρων για ΥΑΕ, αλλά θα είναι κατανοητή μόνο η ανάγκη ρητορικής καταγγελίας των εργοδοτών χωρίς τις αντιστοίχως απαιτούμενες συνδυαστικές από πλευράς ποσοτητας-σύνθεσης αντιστεκόμενων και συνδυαστικης διεπιστημονικής προσέγγισης.

Ενδεικτικά σας αναφερω, πώς παρά σχετικές συστάσεις του ΣτΠ για αυτοτελή εφαρμογή του ΑΒΕΚ στις επιχειρήσεις, ούτε οι συστάσεις ούτε ο νόμος εφαρμόζονται (είδατε πουθενά αβεκ;) και τούτο γιατί λείπουν οι εργατικες συνεργειες στο όνομα μιας μη ωφελιμης στην ζωή, στην πορεια της ταξικης αντιστασης, ιδεολογικής καθαρότητας.

Χαιρετισμούς στον Ντίνο.

(*) μια συντακτική εθνοσυνέλευση σε ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ δεν υποστηρίζεται με σεχταριστικη αντίληψη-πρακτική.

Αναρωτηθήκατε μήπως, το ότι δεν εισακουονται οι προτάσεις που αναφέρετε, έχουν σχέση με την περιορισμένη αριθμητικά και ως προς την θέλησή διεπιστημονικής και αντιστασιακών συνεργειών,  αντιστασιακή, μάζα σας;

 

Απαγόρευση Κυκλοφορίας και Σύνταγμα

Από

 Χαράλαμπος Κουρουνδής

 

26/03/2020

 

Όταν ο κανόνας γίνεται εξαίρεση

Η επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας που ανακοινώθηκε σήμερα με το διάγγελμα του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στερείται συνταγματικού ερείσματος. Το εν λόγω μέτρο φαίνεται ότι θα εμφανιστεί νομικά ως υλοποίηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου όμως αποτελούν ουσιαστικούς νόμους, οι οποίοι δεν είναι δυνατό να παραβιάσουν το Σύνταγμα ανατρέποντας την ιεραρχία των κανόνων δικαίου. Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στην ελληνική επικράτεια, δηλαδή η λεγόμενη stricto sensu προσωπική ελευθερία, κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 3 του Συντάγματος. Ως τέτοια, πρόκειται για μια ελευθερία που δεν είναι δυνατό να ανασταλεί ούτε κατά την κήρυξη πολιορκίας σύμφωνα με το άρθρο 48 του Συντάγματος, η οποία βέβαια προβλέπεται ούτως ή άλλως με την κήρυξή της από τη Βουλή μόνο σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης ή εκδήλωσης ένοπλου κινήματος για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εάν είχε κηρυχθεί κατάσταση πολιορκίας θα αιρόταν απλώς η απαγόρευση λήψης ατομικών διοικητικών μέτρων περιορισμού της εν λόγω ελευθερίας με βάση το άρθρο 5 παρ. 4. Στο διάγγελμά του, ο πρωθυπουργός αιτιολόγησε το μέτρο με βάση την ανάγκη κρατικής παρέμβασης «όταν η άσκηση της ατομικής ελευθερίας υπερβαίνει τον συνταγματικό της σκοπό και απειλεί την κοινωνία». Η άποψη αυτή δεν ανταποκρίνεται στις συνταγματικές προβλέψεις, καθώς η συγκεκριμένη ελευθερία δεν έχει ορισμένο συνταγματικό σκοπό όπως άλλα συνταγματικά δικαιώματα, πχ το δικαίωμα της απεργίας. Η φρασεολογία που χρησιμοποίησε ο Κ. Μητσοτάκης παραπέμπει στην καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, η οποία όμως δεν μπορεί σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα να επιβάλλεται μέσω μιας προληπτικής συνολικής απαγόρευσης οποιουδήποτε δικαιώματος.

Σημαίνουν όλα αυτά ότι η ελευθερία κίνησης είναι απεριόριστη; Όχι βέβαια, όπως και κανένα από τα συνταγματικά αναγνωρισμένα δικαιώματα. Οι περιορισμοί τους όμως οφείλουν να μην πλήττουν τον πυρήνα τους. Και τούτο ακριβώς είναι που συμβαίνει στην περίπτωσή μας: ενώ η ελευθερία ήταν ο κανόνας και ο περιορισμός η εξαίρεση, πλέον η ελευθερία γίνεται η εξαίρεση και ο περιορισμός ο κανόνας. Επιπλέον, μέσω της καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας θίγονται βεβαίως και άλλα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως η συνδικαλιστική ελευθερία, η ελευθερία της συνάθροισης (που μπορεί να περιοριστεί με συνταγματικά θεμιτό με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 11 παρ. 2) και πολλά άλλα των οποίων η άσκηση προϋποθέτει την κυκλοφορία των ανθρώπων. Σημειωτέον μάλιστα ότι το άρθρο 5 παρ. 3 του Συντάγματος ανήκει στον σκληρό πυρήνα των μη αναθεωρήσιμων διατάξεων με βάση το άρθρο 110 του Συντάγματος.
Όλα αυτά ίσως φαίνονται υπερβολικά τυπολατρικά και τετριμμένα απέναντι σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση φονικής πανδημίας. Ίσως αυτό ήθελε να υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνοντας σχεδόν αυτολεξεί τη διατύπωση του κοινωνικού δικαιώματος στην υγεία («το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών», αρ. 21 παρ. 3 του Συντάγματος). Όμως η επίκληση ενός συνταγματικού δικαιώματος δεν αρκεί για να θίξει τον πυρήνα ενός άλλου. Από την άλλη πλευρά, η επίκληση καθ’ εαυτή είναι σημαντική στο επίπεδο της ουσιαστικής νομιμοποίησης αυτού του τόσο δραστικού μέτρου. Σ’ αυτό το σημείο, η επιλογή του Κ. Μητσοτάκη όχι απλώς δεν καλύπτεται αλλά φαίνεται ακόμα πιο έωλη, καθώς οι κυβερνητικές επιλογές ως τώρα δεν δικαιολογούν ένα μέτρο τόσο «ριζοσπαστικό». Εάν είναι πρόσφορο, κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο για την καταπολέμηση της πανδημίας η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, τότε πώς την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στην επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, στη διαμόρφωση επιπλέον κλινών ΜΕΘ και σε άμεσες μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, σε μέτρα δηλαδή που αφορούν άμεσα τη μάχη κατά του κορωνοϊού; Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν στο σπίτι υποχρεωτικά, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για την αναστολή των λογαριασμών τηλεφώνου, ρεύματος και νερού ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν αξιοπρεπώς οι οικονομικά ασθενέστεροι. Επιπλέον, δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο για χώρους όπου δεκάδες και εκατοντάδες άνθρωποι στοιβάζονται χωρίς κανένα μέτρο, όπως τα camps των προσφύγων ή οι φυλακές.

Με αυτά τα δεδομένα, η επιβολή συνολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας εκτός από συνταγματικής νομιμότητας στερείται και ουσιαστικής νομιμοποίησης. Όλα τα παραπάνω δεν αναιρούν προφανώς την αναγκαιότητα περιορισμού των μετακινήσεών μας ώστε να καθυστερήσουμε τη διασπορά του ιού. Όμως αυτό, όπως αναφέρθηκε και στο πρωθυπουργικό διάγγελμα, «τηρείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών». Αυτή η συντριπτική πλειοψηφία έχει κάθε δικαίωμα λοιπόν, να ζητά από τον πρωθυπουργό δραστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και να αντιμετωπίζει με μεγάλη επιφύλαξη τον αντισυνταγματικό περιορισμό των δικαιωμάτων της.

Με αίσθημα ευθύνης,

*Χαράλαμπος Κουρουνδής  Διδάκτορας Νομικής ΑΠΘ*

Το ΝΑΡ για την απαγόρευση κυκλοφορίας και τα μέτρα της κυβέρνησης

Μαρ 23, 2020  fridaΠολιτική

Μόνο τη στρατιωτική στολή ξέχασε να φορέσει ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης ανακοινώνοντας την απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών, παρά μόνο αν «κινούνται προς και από την εργασία τους» ή για τρόφιμα και φάρμακα ή άλλες συγκεκριμένες αυστηρά ανάγκες με την υποχρέωση δήλωσης της μετακίνησης τους στις αρχές παράλληλα με την επιβολή προστίμων σε ένα οργουελικό σενάριο ελέγχου και παρακολουθήσεων.

1. Αν ήθελε η κυβέρνηση να επιτεθεί στην πανδημία, θα έκανε άλλα πράγματα:

Θα είχε κάνει προσλήψεις γιατρών (μηδέν έως τώρα και ούτε καν πρόβλεψη για αργότερα).
Θα είχε ανοίξει τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Θα έδινε έστω μάσκες στους γιατρούς.
Θα οργάνωνε συστηματικά διαγνωστικά τεστ όπως έκαναν με αποτελεσματικότητα κατά του κορωνοϊού όλες οι χώρες της Ασίας.
Θα στήριζε έκτακτα τις υποδομές του δημόσιου συστήματος υγείας που έχει γονατίσει από τις μνημονιακές πολιτικές κυβερνήσεων και ΕΕ.
Θα προχωρούσε σε επίταξη υποδομών και δυναμικού του ιδιωτικού τομέα υγείας.

Τίποτα από αυτά δεν κάνει! Επιτίθεται όμως στις λαϊκές ελευθερίες, με χουντικής έμπνευσης μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών.

Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση θέτει εκτός του νόμου την πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Στους σκοπούς μετακίνησης για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνεται η μετάβαση μελών ενός συνδικάτου σε ένα εργασιακό χώρο, την ώρα που οι απολύσεις είναι χιλιάδες.

2. Ο πρωθυπουργός, με πρωτοφανείς εκφράσεις για «άσκηση της ατομικής ελευθερίας που υπερβαίνει το συνταγματικό της σκοπό», για «ελλειμματική ευθύνη» και «μερικούς επιπόλαιους», επιχειρεί να μεταθέσει την ευθύνη στους πολίτες για την εγκληματική πολιτική της. Πρόκειται για ξεδιάντροπη προσπάθεια ενοχοποίησης της κοινωνίας, για χυδαία και μακάβρια εκδοχή του δόγματος «μαζί τα φάγαμε» για να δικαιολογηθούν παλιότερα τα μνημόνια. Αντί η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για την πανδημία, στην ουσία προεξοφλεί την αποτυχία και αγωνιά μόνο για την πολιτική της μακροημέρευση, καταθέτοντας τα όπλα που η οργανωμένη πολιτεία οφείλει να χρησιμοποιήσει στις κρίσιμες στιγμές που μιλάμε και δηλώνει ότι «τα μεγαλύτερα όπλα κατά του αόρατου εχθρού είναι η προσωπική μας συμπεριφορά». Αν είναι έτσι, αν είναι πράγματι άχρηστη η κυβερνητική και κρατική μηχανή, ας μας αδειάσουν τον τόπο, αντί να νουθετούν και να εκβιάζουν τους πολίτες.

3. Άραγε οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που καλούνται να πάνε στις δουλειές τους, όπου συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους και σε στρεσογόνες καταστάσεις, πολλοί χρησιμοποιώντας και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεν μεταδίδουν τον ιό, ούτε κινδυνεύουν οι ίδιοι να κολλήσουν; Και ο κίνδυνος είναι στο να βρεθούν πάνω από 2 (!) μαζί σε ανοιχτούς χώρους; Αυτό και μόνο δείχνει όλη τη γύμνια των κυβερνητικών επιχειρημάτων. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση και η αστική εξουσία γενικότερα, εκμεταλλεύεται πρόστυχα την αγωνία για την πανδημία για να εφαρμόσει σχέδια που είχε στο συρτάρι κατά των λαϊκών ελευθεριών από πριν. Το γεγονός ότι τα μέτρα έχουν πολιτικά και όχι υγιειονομικά κίνητρα φαίνεται και από την αποστροφή του πρωθυπουργού «Ευχαριστώ τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών που κατάλαβαν την απειλή και μένουν στο σπίτι».

4. Τα ίδια τα μέσα εφαρμογής των μέτρων συντριβής των λαϊκών ελευθεριών, με την χρήση της αστυνομίας και του στρατού, αποτελούν μια ακόμη απόδειξη του αντιδραστικού χαρακτήρα τους. Ο κορωνοϊός δεν αντιμετωπίζεται με το στρατό και με στρατιωτικές διαταγές, αλλά με δημόσιο σύστημα υγείας και με εργατικό λαϊκό αγώνα ενάντια την γενοκτονία στην οποία μας καταδικάζει η αντεργατική πολιτική κυβερνήσεων και αστικών τάξεων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο

5. Οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, δεν περιμένουν από την κυβέρνηση να τους πει να τηρήσουν τα αναγκαία μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας συγγενών, φίλων, συναδέλφων τους και ειδικά όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Η εικόνα της «αδιαφορίας» που δίνουν τα επιστρατευμένα από την κυβερνητική προπαγάνδα ΜΜΕ, είναι ψεύτικη. Να κάνει άμεσα η κυβέρνηση αυτά που οφείλει και ας μη δείχνει με το δάχτυλο προσβλητικά τους πολίτες.

Το Νέο Αριστερό Ρεύμα για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, καλεί σε πολιτική εγρήγορση και κοινή δράση το σύνολο των αριστερών κομμουνιστικών, αλλά και ευρύτερα αλλά και ευρύτερα των δημοκρατικών πολιτών στη χώρα μας. Για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ενίσχυσης της περίθαλψης και θωράκισης του λαού. Ενάντια στην κυβερνητική απόφαση για απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά και γενικότερα ενάντια στη μεθόδευση των αστικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο, με πρόσχημα την πανδημία, για επιβολή μιας βαθιάς αντιδραστικής τομής μεσαιωνικού τύπου.

Στην κρίσιμη αυτή στιγμή, δεν έχει θέση στην αριστερά ούτε ο εφησυχασμός, ούτε η συναίνεση στην απαγόρευση της πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης.

ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

 

123..